Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15636
Title: ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Authors: Кононович, Вячеслав Генріхович
Keywords: фізична культура та спорт, державне управління розвитком фізичної культури та спорту в Україні, державна політика в розвитку фізичної культури та спорту, інноваційний напрям розвитку масової фізичної культури і спорту, державний механізм розвитку сфери фізичної культури та спорту
Issue Date: 2016
Publisher: НУЦЗУ
Citation: ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ Серія "Державне управління"
Series/Report no.: 2(5)2016;;
Abstract: Розвиток фізичної культури і спорту в нашій країні має особливе значення. Ця значущість визначена тим, що вони визначають якість життя українців і служать основним соціальним ресурсом соціально-економічного розвитку суспільства. Для цього потрібна виміряна і ефективна державна політика по розвитку сфери фізичної культури та спорту. Існуючий механізм реалізації цієї політики, хоча і вирішує основні завдання розвитку цієї сфери, але потребує коригування та вдосконалення, особливо по активізації масових і регулярних занять фізичною культурою і спортом серед населення.
Description: The development of physical culture and sports in our country is very important. This significance is determined by the fact that physical culture and sports determine the quality of life of Ukrainians and serve as the main social resource of socio-economic development of society. This requires a measured and effective state policy for the development of physical culture and sports. The existing mechanism for implementing this policy, although it solves the main problems of development of this area, but needs to be adjusted and improved, especially to intensify mass and regular physical culture and sports among the population.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15636
Appears in Collections:Кафедра фізичної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
статья Engl (1).pdf482,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.