Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15666
Title: Цемент поліфункціонального призначення на основі композицій системи СаО–BaО–Al2О3
Authors: Миргород, Оксана Володимирівна
Issue Date: 2008
Publisher: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Abstract: Автором дисертаційної роботи здійснено повну тріангуляцію трикомпонентної системи СаО–BaО–Al2О3 з урахуванням фаз, стабільних при температурі 1400 0С, надано геометро-топологічну характеристику системи. Розраховано термодинамічні константи деяких бінарних і потрійних сполук системи, які відсутні в довідковій літературі. Теоретично обґрунтована та експериментально доведена можливість одержання вогнетривких високоміцних захисних цементів із сировинної суміші, що складається з вуглекислого барію, вуглекислого кальцію та глинозему. Визначено фізико-механічні та технічні властивості отриманих матеріалів. Досліджено особливості протікання процесів фазоутворення і гідратації барійвмісних глиноземних цементів. Розроблено ресурсоощадну технологію одержання вогнетривких барійвмісних глиноземних цементів спеціального призначення з використанням відходів хімічної промисловості.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15666
Appears in Collections:Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myrgorod_avtoreferat.pdf203,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.