Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15686
Title: Автономна установка аерозольного пожежогасіння
Authors: Коваленко, Роман Іванович
Назаренко, Сергій Юрійович
Калиновський, Андрій Якович
Рубан, Артем Вікторович
Андронов, Володимир Анатолійович
Кривошей, Борис Іванович
Keywords: Автономна установка аерозольного пожежогасіння
Issue Date: 9-Mar-2022
Publisher: НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ"
Citation: Пат. 150608, МПК (2022.01) A62C 35/00 A62C 37/00. Автономна установка аерозольного пожежогасіння / Андронов В.А., Назаренко С.Ю., Коваленко Р.І., Калиновський А.Я., Кривошей Б.І., Рубан А.В.; заявник та патентовласник Національний університет цивільного захисту України. - № u 2021 03914, заяв. 05.07.2021; опубл. 09.03.2022, Бюл.No 10.
Abstract: Автономна установка аерозольного пожежогасіння автомобіля містить піротехнічну шашку, вузол ініціювання, вихідні отвори, клейку основу, яка прикріплена до теплоізолюючої пластини, що містить наскрізні отвори, та розташована під основою, яка теж містить наскрізні отвори, на якій встановлено корпус, котрий у верхній площині містить вихідні отвори, під якими розташовано аерозольутворювальний заряд, що контактує з вогнепровідними шнурами, які виходять через отвори корпусу по його периметру та які контактують з вузлами ініціювання, що розташовані з двох сторін по довших бокових сторонах установки. Містить датчик зіткнення, сигнал від якого передається до вузла ініціювання.
Description: Корисна модель належить до засобів об'ємного пожежогасіння, зокрема до автономних систем аерозольного пожежогасіння, і може бути застосована як стаціонарний засіб гасіння пожеж в підкапотному просторі транспортних засобів. Відома автономна установка аерозольного пожежогасіння [1], що містить піротехнічну шашку, вузол ініціювання, вихідні отвори, причому автономна установка аерозольного пожежогасіння має клейку основу, яка прикріплена до теплоізолюючої пластини, що містить наскрізні отвори, та розташована під основою, яка теж містить наскрізні отвори, на якій встановлено корпус, котрий у верхній площині містить вихідні отвори, під якими розташовано аерозольутворювальний заряд, що контактує з вогнепровідними шнурами, які виходять через отвори корпусу по його периметру та які контактують з вузлами ініціювання, що розташовані з двох сторін по довших бокових сторонах установки. Недоліком, який обмежує застосування вказаної автономної установки аерозольного пожежогасіння на транспортних засобах, є тривалий час періоду спрацювання від моменту виникнення загорання, що пов'язано з підвищенням температури у підкапотному просторі автомобіля. Відповідно до моменту її спрацювання пожежа може набути великої площі, що призведе, як наслідок, до збільшення розміру збитків. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалити відому автономну установку аерозольного пожежогасіння, що містить датчик зіткнення, сигнал від якого передається до вузла ініціювання автономної установки аерозольного пожежогасіння, яка розміщена в підкапотному просторі транспортного засобу, що дозволить зменшити час спрацювання та вилучити фактор спрацювання від впливу високої температури. Поставлена задача вирішується тим, що в автономній установці аерозольного пожежогасіння, що містить піротехнічну шашку, вузол ініціювання, вихідні отвори, клейку основу, яка прикріплена до теплоізолюючої пластини, що містить наскрізні отвори, та розташована під основою, яка теж містить наскрізні отвори, на якій встановлено корпус, котрий у верхній площині містить вихідні отвори, під якими розташовано аерозольутворювальний заряд, що контактує з вогнепровідними шнурами, які виходять через отвори корпусу по його периметру та які контактують з вузлами ініціювання, що розташовані з двох сторін по довших бокових сторонах установки, згідно з корисною моделлю, спрацювання вузла ініціювання відбувається за рахунок подачі сигналу від датчика зіткнення. Принцип роботи автономної установки аерозольного пожежогасіння полягає в наступному: автономна установка аерозольного пожежогасіння кріпиться клейкою основою та додатково шурупами до поверхні у верхній частині об'єму, який захищається, або в місцях найбільш ймовірного виникнення горіння. Під час стикання транспортного засобу з перешкодою відбувається спрацювання датчика зіткнення, який передасть сигнал до вузла ініціювання, що створить вогневий імпульс через вогнепровідні шнури, які проходять по периметру корпуса та контактують з аерозолеутворюючим зарядом. Таким чином створена автономна установка аерозольного пожежогасіння автомобіля має мінімальний час спрацювання порівняно з найближчим аналогом та вилучає фактор спрацювання від впливу високої температури. Джерело інформації: 1. Патент України No 107100, МПК (2021.01) А62С 35/00, А62С 37/00 Автономна установка аерозольного пожежогасіння / Баланюк В.М., Гарасим'юк O.I., заявник та патентовласник Баланюк В.М., Гарасим'юк О.І., заявка No u 201510409, заяв. 13.11.2015; опубл. 25.05.2016, бюл. No 10.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15686
Appears in Collections:Інженерної та аварійно-рятувальної техніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Патент 6.pdf140,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.