Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15918
Title: ОСНОВНІ ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ НА СТАДІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА РЕФОРМУВАННЯ
Authors: Цимбал, Богдан Михайлович
Keywords: безпека особистості, публічне управління безпекою, правова безпека, соціальна захищеність, загрози безпеці особистості.
Issue Date: 2022
Publisher: ТОВ "ДКС-центр", Чорноморський національний університетімені Петра Могили
Citation: https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/482
Series/Report no.: ;17
Abstract: У статті визначено основні форми забезпечення безпеки особистості та визначено вплив на стан національної безпеки держави. Варто зазначити, що подальші результати інтеграції Ук- раїни до європейських співтовариств безпосередньо залежить від ефективного механізму кон- ституційно-правового забезпечення, відповідного напряму правової політики не тільки в зовн- ішньодержавному, а й внутрішньодержавному правопорядку. Однією з важливіших умов існування та розвитку особистості є забезпечення її безпеки. Стан безпеки особистості є важливішим критерієм демократичності та цивілізованого суспільства. Це безпосередньо відноситься до нашого суспільства, яке знаходиться на стадії соціальної трансформації та реформування. Численні факти злочинних зазіхань на життя і здоров'я громадян України потребують теоре- тичного аналізу і детальної розробки обгрунтованих науково-практичних рекомендацій щодо забезпечення безпеки особистості. Між іншим, проблема ця у сучасній спеціальній літературі практично не представлена, що зумовлює необхідність у визначенні та висвітленні її базових понять. При цьому проблема конституційного забезпечення стає фундаментальною та системною, з точки зору конституційності, набуває системно-функціонального значення. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відпові- дає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. З огляду на викладене, від рівня гарантування безпеки особис- тості, недопущення порушень та гарантування державою прав, свобод і законних інтересів людини залежить і рівень самої національної безпеки. Отже від рівня гарантування безпеки особистості, недопущення порушень та гарантування державою прав, свобод і законних інтересів людини залежить і рівень самої національної без- пеки.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15918
ISSN: 2306-68-14
Appears in Collections:Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Inv+17+2022_St17.pdf779,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.