Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15934
Title: Удосконалення імовірнісної моделі типового фрагмента відомчої цифрової телекомунікаційної мережі ДСНС
Authors: Закора, Олександр Вікторович
Фещенко, Андрій Борисович
Борисова, Лариса Володимирівна
Keywords: цифрова телекомунікаційна мережа
надійність
імовірність безвідмовної роботи
надзвичайна ситуація
Issue Date: 2022
Publisher: Національний університет цивільного захисту України
Citation: Problems of Emergency Situations: Scientific Journal. –Х.: НУЦЗУ, 2022. № 1(35) pp.120-132.
Abstract: Проведений аналіз умов роботи складових елементів, ієрархії структури відомчої цифрової телекомунікаційної мережі дозволяє розглядати її як сукупність типових фрагментів, які викона-ні без резервування, так і з багатократним резервуванням центральних, регіональних, районних вузлів з'єднаних каналами зв'язку, для яких розроблені блок-схеми надійності та імовірнісні мо-делі з урахуванням нормованих експлуатаційних параметрів вказаних елементів. Показано, що потрібна надійність телекомунікаційної мережі досягається підвищенням надійності її елементів і кратності резервування, при цьому невизначений вплив на це режиму технічного обслугову-вання обладнання, тому робляться дослідження залежності ймовірності справного стану типово-го фрагмента відомчої телекомунікаційної мережі від нормованих експлуатаційних параметрів елементів типового фрагменту без резервування та з резервуванням відповідних мережевих вуз-лів і каналів зв'язку, що приводяться у вигляді аналітичних й графічних матеріалів статистичного математичного моделювання. В результаті досліджень встановлено, що з метою зниження вимог до надійності елементів типового фрагменту відомчої цифрової телекомунікаційної мережі дос-татньо застосовувати структурне роздільне двократне резервування вузлів різних ступенів ієрар-хії при наявності трикратного резервування каналів зв'язку. Дані досліджень корисні і важливі для підвищення імовірності справного стану типового фрагмента відомчої телекомунікаційної мережі як на етапі проектування шляхом обирання структури і кратності резервування вузлів не тільки на центральному рівні, а також на вузлах регіонального та районного рівня, що дозволяє під час експлуатації планувати потрібний режим технічного обслуговування вузлів і каналів зв'я-зку в залежності від співвідношення періоду профілактичних робіт до часу наробітку на відмову.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15934
ISSN: 2524-0226
Appears in Collections:Кафедра організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-Atotyrj.pdf957,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.