Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16258
Title: Дослідження параметрів вибухонебезпечних зон резервуарів зі світлими нафтопродуктами
Authors: Кулаков, Олег Вікторович
Катунін, Альберт Миколайович
Михайловська, Юлія Валеріївна
Keywords: вибухонебезпечна зона
резервуар
Issue Date: 23-Jun-2022
Publisher: НУЦЗУ
Citation: Проблеми надзвичайних ситуацій
Series/Report no.: ;1(35)
Abstract: Досліджено класи та розміри вибухонебезпечних зон резервуарів зі світлими нафтопродуктами залежно від умов їх зберігання: всередині резервуару, навколо дихального клапану, що не виключає виток небезпечних парів з резервуару у атмосферу, та при аварійній некатастрофічній розгерметизації резервуару. Розрахунки здійснювалися трьома методами: розрахунковим методом визначення гіпотетичного об’єму, розрахунковим методом з використанням номограм та детермінованим методом. Розрахунки, виконані детермінованим методом, не відповідають результатам, отриманим з використанням розрахункових методів. Розрахунки, проведені методом визначення гіпотетичного об’єму, дають біль високі розміри вибухонебезпечних зон у порівнянні з отриманими методом з використанням номограм. Класи та розміри зон за детермінованим методом є фіксованими та незалежними від умов навколишнього середовища. Всередині резервуару має місце вибухонебезпечна зона класу 0. Навколо дихального клапану резервуару залежно від швидкості руху парів через отвір клапану при різних швидкостях вітру за нормальних умов за розрахунковими методами час існування вибухонебезпечної зони є максимальним за відсутності примусового розсіювання вибухонебезпечної суміші. При збільшенні швидкості руху парів через отвір дихального клапану збільшення радіусу вибухонебезпечної зони відбувається за логарифмічним законом. Зміна температури призводить до незначної зміни радіусу. При розгерметизації резервуару збільшення радіусу вибухонебезпечної зони при збільшення швидкості витоку відбувається також за логарифмічним законом. Радіус зони, отриманий методом визначення гіпотетичного об’єму май же у два рази перевищує радіус, розрахований методом з використанням номограм. Максимально можливий радіус становить 20 м та 9 м відповідно при швидкості витоку бензину 10 кг/с. Детермінованим методом радіус зафіксований на рівні 3 м для усіх умов витоку.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16258
Appears in Collections:Кафедра пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кулаков_Катунін_22_2_(35).pdf1,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.