Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16351
Title: Спосіб виготовлення насіннєво-органо-мінеральних гранул для висіву дрібнонасіннєвих культур з використанням золи від спалювання біологічних відходів
Authors: Капінос, Є.В.
Балагурак, А.В.
Колосков, В.Ю.
Колоскова, Г.М.
Кондратенко, О.М.
Issue Date: 2022
Publisher: Спеціальна інформаційна система Укрпатенту
Citation: Пат. 151010 Україна, МПК A01C 1/06 (2006.01). Спосіб виготовлення насіннєво-органо-мінеральних гранул для висіву дрібнонасіннєвих культур з використанням золи від спалювання біологічних відходів / Капінос Є.В., Балагурак А.В., Колосков В.Ю., Колоскова Г.М., Кондратенко О.М.; заявник та патентовласник Національний університет цивільного захисту України. – № u202105512; заявл. 29.09.2021; опубл. 25.05.2022, Бюл. № 21.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16351
Appears in Collections:Кафедра прикладної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
412_КМ151010.jpg1,48 MBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.