Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1638
Title: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ШЛЯХОМ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ВОЛЬФРАМОВМІСНОЇ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ
Authors: Резніченко, Ганна Михайлівна
Бутенко, Анатолій Миколайович
Keywords: екологічно безпечна технологія
захист атмосферного повітря
озонування
оксиди азоту
вторинна сировина
вольфрамовмісні сплави
Issue Date: 2017
Series/Report no.: 2;
Abstract: Проаналізовано існуючі методи зниження рівня оксидів азоту в газових викидах хімічних та металургійних виробництв. Запропоновано використання гетерофазного озонного методу денітрифікації газових потоків у технологіях переробки вольфрамвмісної вторинної сировини. Встановлено позитивний вплив озонування реакційного середовища на взаємодію нітратної кислоти з нікелем та залізом. Зокрема найнижчий рівень оксидів азоту в газових викидах спостерігається за температури 301 К за наявності озону, коли нікель та залізо переходять в розчин приблизно втричі швидше, у порівнянні з існуючими процесами. Визначено, що за умов застосування озону взаємодія невольфрамвмісних компонентів із нітратною кислотою відбувається за реакціями першого порядку за нікелем та залізом із величиною уявної енергії активації 13,7 кДж/моль та 12,6 кДж/моль відповідно, що вказує на дифузійну область їх протікання. Реалізація вказаних кінетичних параметрів дозволяє знизити вміст оксидів азоту в газових викидах до 15 %.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1638
Appears in Collections:Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ReznichenkoM.-Vol-2-2017-61-66.pdf512,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.