Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16427
Назва: Substances explosive properties formation
Інші назви: Формування вибухонебезпечних властивостей речовин
Автори: Трегубов, Д.Г.
Слепужніков, Є.Д.
Гапон, Ю.К.
Соколов, Д.Л.
Мінська, Н.В.
Ключові слова: швидкість детонації
еквівалентна довжина
кластер
показник вибухонебезпеки
легкість плавлення
самоспалахування
Дата публікації: 2022
Видавництво: НУЦЗУ
Бібліографічний опис: Tregubov D., Minska N., Slepuzhnikov E., Hapon Yu., Sokolov D. Substances explosive properties formation. Problems of Emergency Situations. С. 41-53. №36. 2022.
Короткий огляд (реферат): Досліджено механізми формування вибухових властивостей речовин на підставі прогнозування надмолекулярної будови та розроблено відповідний аналітичний показник. Впроваджено показник вибухонебезпечності Кр на підставі параметру «легкість плавлення» за еквівалентною довжиною nСекв найменшої надмолекулярної будови у вигляді кластеру. Проведено перевірку роботи моделі для найпростішої вибухової речовини – нітрометану та схожих на нього сполук. Показано, що за значень показника Кр<1 – горючі речовини не здатні до детонації, а за Кр>1 даний показник є пропорційним до швидкості детонації вибухових речовин. Встановлено, що вибухонебезпечні властивості горючих речовин певним чином пов’язані з особливостями їх надмолекулярної будови у твердому стані. Продемонстровано осциляційність різних параметрів вибухонебезпеки, які розглянуто на прикладі гомологічного ряду алканів. Пояснено, що така осциляційність є наслідком явища «парності-непарності» молекул у гомологічному ряду та свідчить про перехід у фронті полум’я горючого або первинних продуктів його окиснення у твердий стан за рахунок утворення більш масивних кластерів та наявності збільшених тисків. Запропоновано розглядати поширення дефлаграційного та детонаційного горіння як різні механізми кластеризації у фронті полум’я. Розглядається модель, що для горючих речовин за рахунок тисків у фронті полум’я може відбуватись конденсація або перекисна кластеризація схожим шляхом до їх кластеризації за фазового переходу у твердий стан за температури плавлення, що передбачає утворення надмолекулярних полімероподібних структур, яким легше сконденсуватися за збільшеного тиску у фронті полум’я. Доведено, що відмінність процесу детонації горючих сумішей від детонації вибухових сполук полягає у необхідності фазового переходу у конденсований стан у вигляді кластерів речовини або її перекисів.
Опис: Formation mechanisms of substances explosive properties based on the supramolecular structure prediction were studied and the appropriate analytical index was developed. The explosiveness index Kр was introduced based on the "melting ease" parameter, taking into account the equivalent length nСeq of the smallest supramolecular structure in the cluster form. The model performance was tested for the simplest explosive – nitromethane and similar compounds. It is shown that for values of the index Kр <1, combustible substances are not capable of the detonation, and for Kр >1, this index is proportional to the explosives detonation velocity. According to the presence of the explosive properties oscillation, using the example of alkanes homologous series, a connection was established with supramolecular structure features of the substance in the solid state. It is explained that such oscillation is the phenomenon consequence of molecules "evenity-oddity" in a homologous series and indicates the transition in the flame front of a substance to a solid state. It is proposed to consider the spread of the deflagration and detonation combustion as different mechanisms of clustering in the flame front. A model is considered that for combustible substances due to the pressures in the flame front, the condensation or peroxide clustering can occur in a similar way to their clustering during the phase transition to the solid state at the melting temperature, which involves the formation of supramolecular polymer-like structures that are easier to condense under increased pressure in flame front. It has been proven that the difference between the detonation process of combustible mixtures and the detonation of explosive compounds is the need for a phase transition to a condensed state in the substance clusters form or its peroxides. Keywords: self-ignition, melting ease, explosion hazard index, cluster, equivalent length, detonation velocity
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16427
Розташовується у зібраннях:Кафедра спеціальної хімії та хімічної технології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Трегубов2_редакція.pdfВитоки вибухонебезпеки348,41 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Трегубов__41-53.pdf900,41 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.