Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16475
Title: ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
Authors: Цимбал, Богдан Михайлович
Keywords: публічне управління, механізми публічного управління, людський фактор, гендерні аспекти управління, безпека людини, соціальна безпека, безпека особистості.
Issue Date: 2022
Publisher: Класичний приватний університет
Series/Report no.: ;3
Abstract: Наукова стаття присвячена комплексному дослідженню та визначенню загальнотеоре- тичних засад гендерних аспектів публічного управління у контексті безпеки особистості. Акцентовано увагу на тому, що одним із дієвих інструментів впровадження гендерно-чут- ливої політики є гендерний аналіз, що дозволяє враховувати інтереси, можливості та потреби різних груп жінок та чоловіків у всіх сферах життя суспільства, а також ефектив- но використовувати бюджетні кошти для досягнення таких результатів. У ході такого аналізу досліджуються характерні для жінок та чоловіків конкретні види діяльності, умови існування, потреби, їх доступ до ресурсів та контроль над ресурсами, а також доступ до привілеїв розвитку та до процесів прийняття рішень. Гендерний аналіз передбачає вивчен- ня всіх цих взаємозв'язків та інших факторів у ширшому соціальному, економічному, полі- тичному та екологічному контексті, з поглибленим розглядом особливостей та причин розподілу влади. Методи гендерного аналізу можуть бути застосовані також для оцінюван- ня процесів у таких функціональних сферах, як планування людських ресурсів та розробка державних бюджетів. Зроблено висновок, що проведення гендерного аналізу відповідних рішень місцевих органів влади відносно оцінки гендерних ефектів прийнятих та реалізованих програм соціально-еко- номічного розвитку дозволила б показати значущість, практичну можливість та потенційні ефекти застосування гендерного аналізу на практиці, а також сформулювати та озвучити можливості підвищення ефективності використання фінансових ресурсів й дотримання без- пеки особистості на всезагальному рівні. Однак це потребує розвитку відповідних знань та навичок депутатського корпусу, активних учасників. Можливий інструмент вирішення тако- го завдання − пілотні проекти з гендерного аналізу програм розвитку територій, місцевих бюджетів, з гендерного аудиту окремих органів влади та державного управління.
Description: Журнал "ДЕРЖАВА та РЕГІОНИ. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ"
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16475
ISSN: 1813-3401
Appears in Collections:Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pa.stateandregions.zp_3_2022.pdf797,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.