Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16577
Title: Спосіб виготовлення насіннєво-органо-мінеральних гранул для висіву дрібно насіннєвих культур з використанням золи від спалювання біологічних відходів
Authors: Капінос, Є.В.
Балагурак, А.В.
Колосков, В.Ю.
Колоскова, Г.М.
Кондратенко, О.М.
Issue Date: 25-May-2022
Publisher: Укрпатент
Citation: Патент України на корисну модель 151010 Спосіб виготовлення насіннєво-органо-мінеральних гранул для висіву дрібно насіннєвих культур з використанням золи від спалювання біологічних відходів, МПК (2006.01) А01С 1/06 / Капінос Є.В., Балагурак А.В., Колосков В.Ю., Колоскова Г.М., Кондратенко О.М.; власник: Націо¬нальний уні¬верситет ци¬вільного захисту України; заявка № u202105512 від 29.09.2021, дійсний з 25.05.2022, бюл. № 8/2021. – 5 с.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16577
Appears in Collections:Кафедра прикладної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patent 151010_2022.jpg1,48 MBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.