Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1677
Title: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРИТЕРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК ІЗ ПОРШНЕВИМ ДВЗ
Authors: Вамболь, Сергій Олександрович
Кондратенко, Олександр Миколайович
Мєтєльов, Олександр Володимирович
Keywords: екологічна безпека
еколого-економічна ефективність
ДВЗ
Issue Date: 2016
Publisher: ХНАДУ
Citation: Вамболь С.О. Методологічні основи критеріальної комплексної еколого-еконо¬міч¬ної оцінки ефективності експлуатації енергетичних установок з поршневим ДВЗ [Текст] / С.О. Вам¬боль, О.М. Кондратенко, О.В. Мєтєльов // Автомобільний транспорт: сб. науч. тр. – Харків: ХНАДУ, 2016. – Вип. 2. – С. 139 – 149.
Abstract: Розроблено алгоритм критеріального еколого-економічного оцінювання ефективно- сті експлуатації енергетичних установок із поршневими ДВЗ. Визначено ієрархічне місце та- кого критерію. Розрахунково обґрунтовано вибір одиниць вираження вартісних еквівалентів складових комплексного паливно-екологічного критерію проф. І.В. Парсаданова
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1677
Appears in Collections:Кафедра прикладної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VambolSO_KondratenkoOM_MietielovOV_Autotransport-#39_2016.pdf343,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.