Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16937
Title: ДОСЛІДЖЕННЯ ВОГНЕСТІЙКОСТІ ЗАХИЩЕНИХ РЕАКТИВНОЮ ВОГНЕЗАХИСНОЮ РЕЧОВИНОЮ СТАЛЕВИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Authors: Ковальов, Андрій Іванович
Отрош, Юрій Анатолійович
Пурденко, Роман Русланович
Томенко, Віталій Іванович
Keywords: вогнестійкість
вогнезахисні покриття
чисельне моделювання
сталеві конструкції
оцінювання вогнестійкості
вогнезахист
Issue Date: 2022
Publisher: ЛДУБЖД
Citation: ЛДУБЖД
Abstract: У світі щорічно виникає близько 8 мільйонів пожеж, на яких гине приблизно 90 тис. людей. Близько 51 % всіх пожеж виникають в будівлях і спорудах та на транспорті, і при цьому на таких пожежах 90–95 % від жертв на пожежах. Масштабні трагедії, пов’язані з пожежами, забирають і зараз тисячі життів, а також призводять до мільйонних збитків. Наведені чинники створюють потребу в захисті людини від впливу окреслених загроз. Умовою зниження незворотних наслідків пожеж на об’єктах різного призначення є забезпечення вогнестійкості будівельних конструкцій шляхом збереження несучої здатності будівельних конструкцій, в тому числі і сталевих. Одним із пріоритетних напрямків забезпечення вогнестійкості будівель та споруд є використання вогнезахищених будівельних конструкцій. Розробка кінцево-елементної моделі для дослідження вогнестійкості вогнезахищених сталевих будівельних конструкцій за допомогою сучасних програмних комплексів (на прикладі ЛІРА-САПР (Україна). Методи експериментального дослідження поведінки зразків при нагріванні, регламентованих вимогами державних стандартів України. Для моделювання теплообміну в елементах вогнезахищених сталевих конструкцій при пожежі, а також при дослідженні процесів тепломасообміну у печі при випробуваннях на вогнестійкість використовувалися числові методи кінцевих елементів, кінцевих різниць, комп’ютерне моделювання процесів нестаціонарного теплообміну. У статті досліджено вогнестійкість вогнезахищених сталевих колон за допомогою моделювання теплового стану колони. Розроблена кінцево-елементна модель дає змогу з достатньою для інженерних розрахунків точністю моделювати теплові процеси в системі «вогнезахисна колона – вогнезахисне покриття». При цьому можливо враховувати теплофізичні характеристики матеріалу колони та вогнезахисних покриттів.Розроблено кінцево-елементну модель вогнезахищеної сталевої колони двотаврового перерізу в програмному комплексі ЛІРА-САПР, за допомогою якої проведено теплотехнічний розрахунок колони. В результаті встановлено задовільну збіжність результатів розрахункового та експериментального дослідження вогнестійкості (похибка не більше 20%). Перевірено працездатність розробленої кінцево-елементної моделі вогнезахищеної сталевої колони.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16937
Appears in Collections:Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2454-Текст статті-8446-1-10-20221229.pdf1,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.