Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16939
Title: МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНОГО ПРОГРІВУ ВОГНЕЗАХИЩЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОЛОН
Authors: Ковальов, Андрій Іванович
Отрош, Юрій Анатолійович
Пурденко, Роман Русланович
Томенко, Віталій Іванович
Рашкевич, Ніна Владиславна
Keywords: вогнестійкість
моделювання нестаціонарного прогріву
залізобетонна колона
вогнезахист
вогнезахисне покриття
ЛІРА-САПР
Issue Date: 2022
Publisher: Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
Abstract: Проведено аналіз результатів досліджень вогнестійкості залізобетонних конструкцій і встановлено, що сучасні підходи до оцінювання вогнестійкості не завжди дають змогу отримати оптимальні рішення для теплотехнічного розрахунку вогнезахищеної залізобетонної колони. Створення основ для ефективного оцінювання вогнестійкості вогнезахищених залізобетонних будівельних конструкцій з науково обґрунтованими параметрами вогнезахисних покриттів є актуальною проблемою, розв’язання якої призведе до підвищення точності теплотехнічного розрахунку вогнезахищених залізобетонних колон з необхідною для інженерних розрахунків досконалістю. З огляду на це розроблено комп’ютерну модель для моделювання нестаціонарного прогріву вогнезахищеної залізобетонної колони, що дає змогу оцінювати вогнестійкість як незахищених, так і вогнезахищених залізобетонних колон, враховувати властивості матеріалів колон та вогнезахисного покриття. Алгоритм оцінювання містить виконання експериментальних та розрахункових процедур під час визначення вогнестійкості вогнезахищених залізобетонних колон. За допомогою розробленої моделі проведено моделювання нестаціонарного прогріву вогнезахищеної залізобетонної колони за стандартного температурного режиму пожежі. Особливість моделювання нестаціонарного прогріву вогнезахищеної залізобетонної колони полягає у задаванні теплофізичних характеристик вогнезахисного покриття під час розв’язання задачі нестаціонарної теплопровідності. Під час визначення ефективності розробленої моделі було проведено порівняння результатів чисельного моделювання прогріву залізобетонної колони з результатами експериментального дослідження вогнестійкості залізобетонної колони. Також було запропоновано моделювання вогнезахисту залізобетонної колони для підвищення меж вогнестійкості до необхідних значень межі вогнестійкості. Підтвердженням адекватності розробленої моделі є задовільна збіжність експериментальних та розрахункових температур. Особливістю розробленої комп’ютерної моделі є можливість моделювання нестаціонарного прогріву вогнезахищених залізобетонних колон з урахуванням їх початкових та граничних умов, геометрії, характеристик матеріалів, класу бетону, класу арматури, теплофізичних характеристик вогнезахисних покриттів, умов випробувань та умов обігріву.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16939
Appears in Collections:Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
161-Текст статті-1042-1-10-20221214.pdf1,5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.