Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1695
Title: METHODOLOGICAL BASICS OF CRITERIAL INTEGRATED ASSESSMENT OF ECOLOGICAL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM FUNCTIONING EFFICIENCY OF POWER PLANTS EXPLOITATION PROCESS
Authors: Вамболь, Сергій Олександрович
Кондратенко, Олександр Миколайович
Вамболь, Віола Владиславівна
Мєтєльов, Олександр Володимирович
Keywords: техногенно-екологічна безпека
еколого-економічна ефективність
критеріальне оцінювання
поршневі ДВЗ
енергетичні установки
Issue Date: 2016
Publisher: КрНУ ім. М. Остроградського
Citation: Vambol S.O. Methodological basics of criterial integrated assessment of ecological safety management system functioning efficiency of power plants with piston ICE exploitation process [Text] / S.O. Vambol, O.M. Kondratenko, V.V. Vambol, O.V. Mietielov // Вісник Кременчуцького націо¬нального університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ ім. М. Остроградського, 2016. – № 6 (101), Част. 1. – С. 104 – 110.
Abstract: Розроблено, описано і проілюстровано алгоритм комплексного критеріального еколого-економічного оціню-вання ефективності процесу експлуатації енергетичних установок з поршневими двигунами внутрішнього зго-ряння як неодмінної складової методологічних основ забезпечення законодавчо встановленого рівня екологіч-ної безпеки таких об’єктів, що складає наукову новизну даного дослідження. Розкрито зміст заходів щодо реа-лізації окремих кроків запропонованого алгоритму. Визначено ієрархічне місце такого комплексного критерію у структурі конструкції енергетичної установки, у структурі її життєвого циклу, а також у структурі відповідної системи управління екологічною безпекою. Обґрунтовано вибір одиниць вимірювання складових такого комплексного критерію. За допомогою такого критерію може здійснюватись зворотний зв'язок і моніторинг ефективності функціонування цієї системи управління екологічною безпекою, що складає практичну цінність даного дослідження.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1695
Appears in Collections:Кафедра прикладної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VambolSO_KondratenkoOM_VambolVV_MietielovOV_Herald-KrNU_#6-1_2017.pdf448,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.