Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17009
Title: МЕТОД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОСОЧЕННЯ РІДИНИ В ҐРУНТ
Other Titles: METHOD OF EXPERIMENTAL DETERMINING THE PARAMETERS OF IMPREGNATING A LIQUID INTO THE SOIL
Authors: Михайловська, Юлія Валеріївна
Басманов, Олексій Євгенович
Олійник, Володимир Вікторович
Keywords: параметри просочення
сипучий матеріал
розлив рідини
модель Грін-Ампт
коефіцієнт пористості
Issue Date: 16-Dec-2022
Publisher: НУЦЗУ
Citation: Проблеми надзвичайних ситуацій
Series/Report no.: 2(36)2022;
Abstract: Об’єктом дослідження є процес просочення рідини в сипучий матеріал. Побудовано математичну модель для визначення параметрів просочення рідини в ґрунт: коефіцієнта пористості ґрунту, коефіцієнта гідравлічної провідності і показника капілярності. Припускається, що процес просочення рідини в ґрунт описується моделлю Грін-Ампт, особливістю якої є уявлення про чітку межу між вже змоченим і ще сухим ґрунтом. Основна ідея методу полягає в тому, щоб визначити параметри просочення таким чином, щоб розрахункове значення глибини просочення якнайменше відрізнялося від експериментально отриманих значень. Наведено метод оцінки параметрів моделі просочення рідини вглиб ґрунту. Спочатку проводиться відеофіксація процесу просочення рідини в зразок ґрунту, насипаного в скляний мірний циліндр. Далі на основі аналізу відеозапису вимірюється глибина просочення рідини в певні моменти часу. Оцінка коефіцієнта пористості знаходиться безпосередньо із отриманих експериментальних даних, а для оцінки значень коефіцієнта гідравлічної провідності і показника капілярності побудовано і розв’язано задачу мінімізації. В якості критерію вибору значень параметрів використано мінімум суми квадратів відхилень експериментально визначених глибин просочення від розрахункових. Розв’язання задачі мінімізації проводиться методом градієнтного спуску. При цьому значення частинних похідних апроксимовані їх виразами у скінчених різницях. В якості прикладу використання наведеного методу було проведено оцінку параметрів просочення сирої нафти в пісок. Порівняння розрахованої глибини просочення з експериментально визначеною свідчить про задовільну збіжність результатів. Запропонований метод визначення параметрів просочення може бути використаний при практичному застосування моделі розтікання і просочення рідини на ґрунті.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17009
ISSN: 2524-0226
Appears in Collections:Науково-дослідний центр

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2 - Басманов + - я+.pdf541,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.