Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17038
Title: ВОГНЕСТІЙКІСТЬ ВОГНЕЗАХИЩЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ
Authors: Отрош, Ю.А.
Ковальов, А.І.
Пурденко, Р.Р.
Рашкевич, Ніна Владиславна
Майборода, Р.І.
Keywords: вогнезахищені залізобетонні конструкції
оцінювання вогнестійкості
чисельне моделювання
вогнезахист
ЛІРА-САПР
Issue Date: 2022
Citation: Problems of Emergency Situations.
Series/Report no.: № 2(36);
Abstract: Розроблено структурно-логічну схему забезпечення вогнестійкості вогнезахищених залізобетонних конструкцій на основі запропонованої математичної моделі та розрахунково-експериментального методу оцінювання вогнестійкості вогнезахищених залізобетонних конструкцій. Розроблено математичну модель оцінювання вогнестійкості вогнезахищених залізобетонних конструкцій, яка включає в себе виконання таких етапів: вибір апарату формалізації, побудова зовнішнього опису, перевірка працездатності моделі, побудова внутрішнього стану, перевірка працездатності та ідентифікація параметрів. Сформульовані початкові та граничні умови при побудові зазначених моделей, які дозволяють з достатньою для інженерних розрахунків точністю прогнозувати вогнестійкість вогнезахищеної залізобетонної конструкції. Розроблено комп’ютерну модель напружено-деформованого стану вогнезахищеного багатопустотного залізобетонного перекриття в програмному забезпеченні «ЛІРА-САПР» для підвищення рівня пожежної безпеки будівель та споруд. Проведено статичний розрахунок вогнезахищеної залізобетонної багатопустотної плити перекриття, в результаті якого отримано напружено-деформований стан перекриття при сумісній дії силових і температурних навантажень. Проведено порівняння результатів чисельного моделювання з результатами експериментального дослідження вогнестійкості. Перевірено точність розробленої комп’ютерної моделі для оцінювання вогнестійкості вогнезахищених залізобетонних конструкцій. Встановлено нелінійні закони деформування матеріалів конструкцій, а саме: експоненціальний та кусково-лінійний, які враховують модуль пружності бетону, коефіцієнт лінійної температурної деформації бетону, граничну відносну деформацію бетону, які дозволяють з достатньою для інженерних розрахунків точністю (до 5 %) оцінювати вогнестійкість вогнезахищених залізобетонних конструкцій.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17038
ISSN: 2524-0226
Appears in Collections:Кафедра пожежної профілактики в населених пунктахItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.