Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17276
Title: ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СУСПІЛЬНОГО ВИМІРУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ В УКРАЇНІ
Other Titles: DETERMINATION OF THE PROSPECTIVE EFFECTIVENESS OF THE SOCIAL DIMENSION OF THE STATE MANAGEMENT OF NATIONAL SECURITY IN UKRAINE
Authors: Рубан, Артем Вікторович
Шведун, Вікторія Олександрівна
Keywords: національної безпеки
національні інтереси
Issue Date: 2023
Publisher: Харків
Citation: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Abstract: Оцінка рівня національної безпеки потребує визначення відповідних індикаторів, а також здійснення кількісної оцінки їх граничних значень. При цьому необхідно відмітити, що в процесі функціонування системи забезпечення національної безпеки ключова роль належить саме граничним значенням індикаторів забезпечення національної безпеки. Фактично значення вказаних індикаторів, які не відповідають гранично встановленим, перешкоджають стабільному розвитку держави, та викликають виникнення тенденцій, що спричиняють руйнівні процеси в національній безпеці держави.
Description: Основна частина з елементами наукової новизни. Уся сукупність індикаторів, що дозволяють проаналізувати рівень загроз національним інтересам, повинна бути продіагностована на предмет обрання тих, які дозволяють відобразити критичні «біфуркаційні точки». Саме зазначені показники можуть бути розглянуті в якості граничних значень індикаторів підтримки належного рівня національної безпеки, недотримання яких може спричинити: − відсутність сталого розвитку держави; − наявність тенденцій руйнівного характеру в різнохарактерних галузях економіки; − зниження загального рівня життя населення.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17276
Appears in Collections:Кафедра наглядово-профілактичної діяльності

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Конференція ХПІ.pdf391,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.