Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17539
Title: Запобігання професійних ризиків шкідливого впливу діоксиду сірки на здоров’я працівників та розвиток екологічної безпеки при очищенні промислових газів
Other Titles: Prevention of occupational risks of the harmful effects of sulfur dioxide on the health of workers and the development of environmental safety during the purification of industrial gases
Authors: Петрищев, Артем
Семірягін, Сергій
Смірнов, Олексій
Смірнов, Юрій
Цимбал, Богдан Михайлович
Keywords: : сіркоочищення, регресійний аналіз, безпека, праця.
Issue Date: 2023
Series/Report no.: ;Vol. 13, No. 2
Abstract: Мета роботи: попередження професійних ризиків та зниження шкідливого впливу на здоров'я працівників промислових димових газів разом із підвищенням екологічної безпеки. Метод дослідження: регресійний аналіз. Результати дослідження: побудовано багатофакторну математичну модель залежності ступеня сіркоочищення від технологічних параметрів процесу фільтрації димових газів на металургійному підприємстві. Практична цінність дослідження: на основі промислових даних визначено залежність, що дозволяє регулювати значення ступеня сіркоочищення димових газів при зміні технологічних параметрів фільтрації із встановленням найбільш раціональних показників. Отримані результати можуть бути враховані у налагодженні виробничого процесу як металургійної галузі, так і інших промислових підприємств, наприклад, теплоелектростанцій. Цінність дослідження: побудовано математичну модель залежності ступеня сіркоочищення від технологічних параметрів процесу фільтрації димових газів в промислових умовах. Отримані результати представлено у вигляді рівняння багатофакторної регресії. Для більшої показовості на основі отриманої залежності побудовано та графічно наведено тривимірні графіки відповідно деяким із розглянутих технологічних параметрів. Майбутні дослідження: розвиток майбутніх досліджень можливий в напрямку оптимізації побудованої математичної моделі. Тип статті: розрахунково-практичний та аналітичний.
Description: Запобігання професійних ризиків шкідливого впливу діоксиду сірки на здоров’я працівників та розвиток екологічної безпеки при очищенні промислових газів. Journal of Scientific Papers “Social Development and Security”, Vol. 13, No. 2, – 2023. С. 161-170.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17539
ISSN: 2522-9842
Appears in Collections:Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
527-Article Text-1644-1-10-20230506.pdf678,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.