Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17693
Title: ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ БЕЗПЕКИ І ГІГІЄНИ ПРАЦІ
Other Titles: FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HYGIENE
Authors: Древаль, Юрій Дмитрович
Цимбал, Богдан Михайлович
Малько, Олександр Дмитрович
Петрищев, Артем Станіславович
Шароватова, Олена Павлівна
Артєм’єв, Сергій Робленович
Keywords: міжнародно-правоверегулювання,безпекапраці, міжнародні трудові стандарти, гігієна праці, МОП, трудове середовище.
Issue Date: 2023
Publisher: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Citation: https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/6142/6060
Series/Report no.: Серія: Технічні науки та архітектура;Том 3 № 177
Abstract: Розглянуто питання щодо сутності та особливостей міжнародно-правовогорегулювання сфери безпеки і гігієни праці. Відзначено значущість причин та передумов, які сукупно привели до оновленого розуміннядіяльності МОПта сфери безпеки і гігієни праціу складних умовах сьогодення. З’ясовано, щофундаментальноюосновою стало напрацюваннящодо основоположних принципів і прав у світі праці.
Description: Древаль Ю.Д., Цимбал Б.М., Малько О.Д., Шароватова О.П., Петрищев А.С., Артем’єв С.Р. Фундаментальні засади міжнародно-правового регулювання сфери безпеки і гігієни праці. Комунальне господарство міст. Том 3 № 177 (2023): Серія: Технічні науки та архітектура. С. 171-181.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17693
ISSN: 2522–1809
Appears in Collections:Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30.pdf886,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.