Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17961
Title: УДОСКОНАЛЕННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ТА ГІГІЄНОЮ ПРАЦІ
Other Titles: MPROVEMENT OF RISK-BASED MANAGEMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HYGIENE
Authors: Цимбал, Богдан Михайлович Шароватова, Олена Павлівна Петрищев, Артем Станіславович Артем’єв, Сергій Робленович Богатов, Олег Ігорович Малько, Олександр Дмитрович
Keywords: нещасний випадок, безпека праці, ризик-орієнтоване управління, 3-D методика, оцінка професійного ризику
Issue Date: Jun-2023
Publisher: НУЦЗ України
Citation: Проблеми надзвичанийних ситуацій.
Series/Report no.: 1 (37). С. 57-76.;
Abstract: Розглянуто важливість удосконалення ризик-орієнтованого підходу, оскільки такий підхід дозволяє забезпечити високий рівень безпеки та гігієни на робочому місці, зменшити ризик виникнення негативних наслідків для працівників та запобігти матеріальним збиткам для підприємства. Проаналізовано особливості основних етапів ризик-орієнтованого управління безпекою та гігієною праці, такі як ідентифікація, оцінка та управління професійними ризиками.
Description: Встановлено, що найбільш проблемним етапом є саме оцінка професійних ризиків. Аналіз методів визначення рівня ризику та оцінки ефективності заходів з управління ризиками показав, що зазначені методи є загальними та є неадаптованими до специфіки різних галузей економіки. Спрощені методи враховують тільки дві компоненти: вірогідність впливу небезпеки на працівника та збиток або наслідки. Трикомпонентні методи враховують ще характеристику частоти (схильності) до небезпеки. При цьому трикомпонентні методи не мають матриці для оцінки професійного ризику. Переважна більшість таких методів не передбачають оцінку залишкового ризику, який показує ефективність заходів зменшення рівня професійного ризику та за необхідністю впровадження корегувальних заходів. При цьому не враховується ієрархія заходів контролю та ліміт часу реалізації запобіжних та захисних заходів. Для усунення зазначених недоліків розроблено трикомпонентну 3-D методику оцінки професійних ризиків, яка містить об’ємну матрицю, та дає змогу оцінити залишковий ризик. Отримані результати реалізації запропонованої методики можуть бути використані на практиці для покращення безпеки та гігієни праці на машинобудівних підприємствах. Результати дослідження дозволяють зменшити кількість нещасних випадків на робочому місці та забезпечити підвищення ефективності управління безпекою та гігієною праці.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17961
Appears in Collections:Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Статья в ПНС.pdf922,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.