Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17977
Title: Моделювання теплового стану сталевих конструкцій за температурного режиму вуглеводневої пожежі.
Authors: Ковальов, А.І.
Отрош, Ю.А.
Томенко, В.І.
Keywords: моделювання
вогнезахисне покриття
температурний режим вуглеводневої пожежі
теплофізичні характеристики
критична температура сталі
Issue Date: 6-Feb-2020
Publisher: Харків НУЦЗ України
Citation: Харків НУЦЗ України
Abstract: Представлено результати експериментального визначення температури з не обігрівної поверхні сталевих пластин з вогнезахисним покриттям в умовах вогневого впливу за температурного режиму вуглеводневої пожежі. Проведено аналіз результатів експериментального визначення температури з не обігрівної поверхні сталевих пластин з вогнезахисним покриттям в умовах вогневого впливу за температурного режиму вуглеводневої пожежі (температура в печі, температура у визначених місцях на поверхні сталевих пластин, поведінка досліджуваного вогнезахисного покриття). На основі отриманих даних (температури в печі та з не обігрівної поверхні сталевих пластин з системою вогнезахисту) розв’язанням обернених задач теплопровідності знайдено теплофізичні характеристики вогнезахисного покриття (коефіцієнт теплопровідності та питому об’ємну теплоємність), які в подальшому використовувалися для моделювання нестаціонарного прогріву сталевих пластин з вогнезахисним покриттям в умовах вогневого впливу за температурного режиму вуглеводневої пожежі. Побудовано розрахункову скінчено-елементну модель системи «сталева пластина-вогнезахисне покриття» для моделювання нестаціонарного прогріву такої системи в програмному комплексі ANSYS R17.1. Проведено моделювання нестаціонарного прогріву системи «сталева пластина-вогнезахисне покриття» в програмному комплексі ANSYS R17.1. з заданими параметрами (геометрична модель, теплові впливи, початкові та граничні умови, властивості матеріалів системи). Проведено оцінку достовірності результатів чисельного моделювання в програмному комплексі ANSYS R17.1. реальним експериментальним випробуванням, зроблено висновок про адекватність розробленої моделі реальним процесам, що відбуваються при нагріванні сталевих пластин з вогнезахисним покриттям в умовах вогневого впливу за температурного режиму вуглеводневої пожежі.
Description: Видання включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Research Bib, OpenAIRE, ZENODO, Google Scholar
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17977
Appears in Collections:Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10 - стаття ПНС.pdf492,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.