Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/18041
Title: Justification of the method of determining the reliability of the operator of a mobile fire fighting installation
Authors: Абрамов, Юрій Олексійович
Басманов, Олексій Євгенович
Собина, Віталій Олександрович
Коломієць, Валерій Станіславович
Коханенко, Володимир Богданович
Keywords: оператор пожежної установки
надійність оператора
варіації параметрів
динамічні параметри
тест-вплив
Issue Date: Jun-2023
Series/Report no.: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies;3/3 (123)
Abstract: Об'єктом дослідження є оператор мобільної пожежної установки. Обґрунтовується метод визначення надійності оператора мобільної пожежної установки як функціонального елемента динамічної системи. Відмічається, що успішність гасіння пожежі мобільною пожежною установкою визначається двома мультиплікативними складовими – ймовірністю безвідмовної роботи технічної частини і оператора. Відмова оператора трактується як вихід його частотних характеристик за допустимі межі. Побудовані аналітичні залежності для варіацій частотних характеристик оператора від варіацій його параметрів – коефіцієнта передачі, часу запізнення і постійної часу. Амплітудна та фазова надійності оператора мобільної пожежної установки визначаються через функції Лапласа, аргументами яких є допустимі значення варіацій частотних характеристик оператора та варіацій його параметрів. Визначення варіацій параметрів оператора здійснюється інструментальним методом за допомогою системи контролю діяльності оператора. Тест-вплив на оператора мобільної пожежної установки здійснюється у вигляді прямокутного імпульсу, що формалізує зміну положення осередку горіння на апріорі задану відстань на протязі апріорі заданого часу. Із використанням інтегрального перетворення Лапласа визначається сигнал, який характеризує реакцію оператора на тест-вплив. Вимірювання параметрів цього сигналу дозволяє визначити варіації параметрів оператора, які використовуються для визначення його надійності. Показано, що для варіацій параметрів оператора, величини яких складають 10,0 % при середньоквадратичних відхиленнях 3,3 %, із ймовірністю 0,8715 амплітудно-частотна та фазово-частотна характеристики на момент його контролю не будуть відрізнятися від їх номінальних значень більше ніж на 5,0 %. Надається словесна інтерпретація методу визначення надійності оператора мобільної пожежної установки. Визначені вимоги стосовно надійності системи контролю діяльності оператора.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/18041
Appears in Collections:Науково-дослідний центр

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abramov Basmanov Sobyna.pdf340,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.