Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/18449
Title: СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ПОЖЕЖІ - Патент 154142
Authors: Поспєлов, Б.Б.
Андронов, В.А.
Рибка, Є.О.
Мелещенко, Р.Г.
Ященко, О.А.
Безугла, Ю.С.
Корнієнко, Р.В.
Зімін, С.І.
Keywords: виявлення пожежі
початковий поріг
небезпечний фактор пожежі
адаптивний поріг
Issue Date: 11-Oct-2023
Publisher: ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"
Abstract: Спосіб виявлення пожежі, що включає встановлення початкового порогу виявлення пожежі, вимірювання поточного значення довільного небезпечного фактора пожежі, визначення поточного значення адаптивного порога, обчислення різниці між поточними значеннями небезпечного фактора пожежі та поточними значеннями адаптивного порога, визначення асиметричної одиничної функції від обчисленої поточної різниці, оцінку поточної достовірності виявлення пожежі, який відрізняється тим, що поточне значення адаптивного порога визначають шляхом експоненціальної фільтрації із заданим параметром улагоджування поточної асиметричної одиничної функції з фіксованою вагою та урахуванням значення початкового порога, а оцінку поточної достовірності виявлення пожежі здійснюють шляхом експоненціальної фільтрації із заданим таким самим параметром улагоджування поточної асиметричної одиничної функції.
Description: Пат. 154142 України, МПК в08Б 17/10 (2006.01), заявник та патентовласник Національний університет цивільного захисту України. – № u 2023 01772, заявка 17.04.2023, опуб. 11.10.2023, Бюл. №41
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/18449
Appears in Collections:Науково-дослідний центр

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
475_КМ154142.pdf758,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.