Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/18601
Title: ПРИСТРІЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОПЕРАТОРА МОБІЛЬНОЇ ПОЖЕЖНОЇ УСТАНОВКИ
Authors: Соколов Дмитро Львович, Демент, Максим Олександрович, Абрамов Юрій Олексійович, Собина Віталій Олександрович
Keywords: установка
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності"
Series/Report no.: 152174;
Description: Пристрій для визначення характеристик оператора мобільної пожежної установки містить датчик, елементи НІ, генератор імпульсів, лічильник імпульсів та елемент І, вихід якого з'єднаний із входом лічильника імпульсів, а виходи елементів НІ та генератора імпульсів з'єднані із входами елемента І. Крім цього, введено підсилювач-формувач, ключ, алгебраїчний суматор, пристрій для визначення швидкості зміни сигналу та пристрій ділення, перший вхід якого з'єднаний із виходом алгебраїчного суматора. Другий вхід пристрою ділення з'єднаний із виходом пристрою для визначення швидкості зміни сигналу, вхід цього пристрою з'єднаний із другим виходом ключа та другим входом алгебраїчного суматора, на перший вхід якого подається сигнал, величина якого пропорційна коефіцієнту передачі оператора мобільної пожежної установки. Вихід датчика з'єднаний із входами ключа, першого елемента НІ та підсилювача-формувача, вихід якого з'єднаний із входом другого елемента НІ та входом управління ключа.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/18601
Appears in Collections:Кафедра організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КМ_152174 Соколов, Демент.pdf815,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.