Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1875
Title: РЕФЛЕКСІЯ ТА РЕФЛЕКСИВНОСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНІ ФЕНОМЕНИ. ОСОБЛИВОСТІ ВИДІВ ТА ТИПІВ РЕФЛЕКСІЇ КУРСАНТІВ НУЦЗУ.
Authors: Селюкова, Тетяна Василівна
Курганов, Руслан Ігорович
Keywords: рефлексія
рефлексивність
види та типи рефлексії
афективний, когнітивний і регулятивний рівні рефлексії
внутрішньоособистісний, соціальний, макросоціальний рівні рефлексії
ретроспективна, перспективна, поточна рефлексія
Issue Date: 30-Mar-2017
Publisher: ХНУВС
Citation: Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (30 березня 2017 р., м. Харків, Україна). – Харків: ХНУВС, 2017.– 240 с. – С.181-183.
Abstract: Розглядається проблема співвідношення понять рефлексія та рефлексивність. Визначено специфіку видів та типів рефлексії курсантів НУЦЗУ з різним терміном навчання.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1875
Appears in Collections:Кафедра психології діяльності в особливих умовах

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Извлечь страницы изЗбірник 30.03.2017 (1).pdf152,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.