Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1915
Title: НОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО ШТУЧНОГО ЗАЗЕМЛЮВАЧА СИСТЕМИ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ З ТОЧКИ ЗОРУ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
Authors: Рудаков, Сергей Валерьевич
Кулаков, Олег Викторович
Keywords: блискавкозахист, блискавковідвід, штучній заземлювач, пожежа
Issue Date: 2011
Publisher: НУЦЗУ
Citation: Проблемы пожарной безопасности
Series/Report no.: № 30;С. 147-152
Abstract: Проаналізовано вимоги до улаштування штучного заземлювача стрижньового та тросового блискавковідводів. Показано, що штуч- ний заземлювач стандартної конструкції при високих питомих опорах ґрунту має високій опір. Збільшення опору заземлювача призводить до погіршення умов розтікання в землі струмів блиска- вки та появі небезпечних потенціалів на блискавковідводах, що не- обхідно розглядати як наслідки помилки при проектуванні. Внаслі- док цього ймовірність появи джерела запалювання – розряду блис- кавки – визначається лише ймовірністю влучення блискавки в за- хищаемий об’єкт та буде максимально можливою
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1915
ISSN: 2304-6112
Appears in Collections:Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rud17.pdf257,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.