Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19677
Title: МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для проведення практичного заняття з загальної фізичної підготовки зі здобувачами вищої освіти
Authors: Хмелюк, Олександр Володимирович
Keywords: Спортивні ігри
волейбол
Issue Date: 25-Aug-2023
Publisher: НУЦЗУ
Citation: Кафедра фізичної підготовки
Abstract: За визначенням вільної енциклопедії «Вікіпедія» сучасний класичний волейбол − командна спортивна гра, в процесі якої дві команди змагаються на спеціальному майданчику, розділеному сіткою, прагнучі направити м'яч на сторону суперника так, щоб він приземлився на майданчику супротивника або гравець команди, що захищається, припустився помилки. Це неконтактний, комбінаційний вид спорту, де кожен гравець має строгу спеціалізацію на майданчику. Серед спортивних ігор волейбол займає особливе місце – це гра мільйонів людей. Будучи найважливішим засобом і методом фізичного виховання, волейбол включає в себе весь спектр позитивних факторів впливу на фізичний і психічний стан людини. Популярність волейболу пояснюється доступністю, відносною простотою обладнання місць для гри та інвентарю з одного боку, високою емоційністю, різноманіттям технічних прийомів і тактичних дій, виконанням складно-координаційних рухів з іншого боку.
Description: 1. Про затвердження Змін до Порядку організації службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. Наказ МВС України від 12 липня 2023 року № 480. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/re40242?an=1&lang=ua 13 2. Про затвердження Настанови з фізичної підготовки в МНС України. Наказ МНС України від 05 серпня 2004 року №10. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/943/nastonova_10.pdf 3. Кононович В.Г., Усачов Д.В. Методика розвитку фізичних якостей співробітників ДСНС України. Методичні рекомендації. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://surl.li/jzptv 4. Кононович В.Г., Усачов Д.В. Попередження та профілактика травматизму на заняттях з загальної фізичної підготовки і спорту. Методичні рекомендації. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://surl.li/jzpvl 5. Кононович В.Г., Усачов Д.В. Контроль та самоконтроль в процесі фізичного виховання. Методичні рекомендації. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://surl.li/jzpwa 6. Кононович В.Г., Усачов Д.В. Характеристика форм фізичної підготовки співробітників ДСНС України. Методичні рекомендації. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://surl.li/jzpuy 7. Шиян Б.М., Папуша В.Г. Ш 65 Теорія фізичного виховання. - Териопіль: 3бруч, 2000. -183 С. https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/21951/1/%D0%A8%D0%B8%D1 %8F%D0%BD%20%D0%91.%20%D0%9C..pdf 8. Загальна фізична підготовка працівників МНС. Навчально-методичний посібник. Краснокутський М.І., Артьомов В.А., Колоколов В.О., Михайлов В.М., Одарюк П.В.-Харків: АЦЗУ,2005.-145 с. http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/796/zfp.pdf. 9. Офіційні правила волейболу 2017-2020 https://www.fvu.in.ua/sites/default/files/documents/Pravyla_2017-2020.pdf 10. Вікіпедія. Вільна енциклопедія: Сайт мережі Інтернет [Електроний ресурс]. 11. Веласко Х. Тенденції розвитку сучасного волейболу / Х. Веласко // Час волейболу. – 2008. - № 1 (14). – С. 2-8. 12. Романенко В. О. Засоби та методи навчання та удосконалення техніки і тактики других передач (підготовка зв’язуючого гравця): метод. збірник / В. О. Романенко, Е. В. Фомін.: ВФВ. - 2012. - Вип. № 9. – 29 с. 13. Губа В. П. Волейбол в університеті: Теоретичне та навчально-методичне забезпечення системи підготовки студентів у спортивному клубі [Текст]: навч. посібник / В. П. Губа, А. В. Родін.: Спорт, 2009. – 164 с. 14. Беляєв А. В. Волейбол: Підручник для ЗВО фізичної культури. / Під ред. Беляєва А. В., Савіна М. В.,: «Фізкультура, освіта, наука», 2000. – 368 с. 15. Фомін Є. В. Техніко-тактична підготовка волейболістів: метод. посібник / Є. В. Фомін, Л. В. Буликіна, А. В. Суханов.: ВФВ.- 2012.- 56 с. 16. Беляєв А. В. Волейбол: теорія і методика тренування / Беляєв А. В., Л. В. Буликіна.: Девізіон, 2011. – 176 с
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19677
Appears in Collections:Кафедра фізичної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metodycna_rozrobka_волейбол.pdf880,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.