Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19722
Title: Методичні вказівки для проведення самостійної роботи з дисципліни «Управління пожежогасінням»
Authors: Сенчихін, Юрій Миколайович
Дубінін, Дмитро Петрович
Issue Date: 2023
Publisher: Національний університет цивільного захисту України, 2023
Citation: Методичні вказівки для проведення самостійної роботи здобувачів вищої освіти підготовки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» з дисципліни «Управління пожежогасінням» професійної обов’язкової підготовки / Укладачі: Ю. М. Сенчихін, Д. П. Дубінін. – Х: НУЦЗУ, 2023. – 19 с.
Abstract: Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти. В них вказані рекомендації щодо освоєння дисципліни «Управління пожежогасінням» для забезпечення якісної самостійної підготовки здобувачів вищої освіти. Методичні вказівки складені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту.Вказівки містять: перелік основних тем, що виносяться на самостійне опрацювання; опис процедури самостійної роботи здобувачів вищої освіти; список рекомендованої літератури; вимоги до контролю самостійної роботи здобувачів вищої освіти
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19722
Appears in Collections:Пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
УПГ_Мет вказ_СР_2023.pdf684,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.