Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2218
Title: АПРОКСИМАЦІЯ ЗАКОНУ РОЗПОДІЛУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ БЕТА-РОЗПОДІЛУ. ЧАСТИНА 1
Authors: Вамболь, Сергій Олександрович
Міщенко, Ігор Вікторович
Кондратенко, Олександр Миколайович
Бурменко, Олександр Анатолійович
Keywords: похибки вимірювання
емпіричний розподіл
нормальний розподіл
бета- розподіл
розподіли Пірсона
апроксимація
Issue Date: 2015
Publisher: Національний технічний університет "ХПІ"
Citation: Вамболь С.О. Апроксимація закону розподілу експериментальних даних за допомогою бета-розподілу. Частина 1 [Текст] / С.О. Вамболь, І.В. Міщенко, О.М. Кондратенко, О.А. Бурменко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Збірник наукових праць. Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях. – 2015. – № 18 (1127). – С. 36 – 44.
Abstract: Досліджено особливості бета-розподілу та обґрунтування його застосування для апроксимації закону розподілу емпіричних даних у порівнянні з іншими видами законів розподілу взагалі та практичне використання такого розподілу для випадку геометричних характеристик тіл кочення підшипників. Проаналізовано спеціалізовану науково-технічну і довідникову літературу, методи математичної статистики, теорії ймовірностей, чисельні. У даній частині дослідження застосовано типові закони розподілу до об’єкту дослідження та показано, що використання для апроксимації нормального та інших типових розподілів не завжди є прийнятним для знаходження справжнього або близького до нього закону. Вперше показано переваги застосування бета- розподілу для апроксимації емпіричного закону розподілу будь-яких даних вимірювань на прикладі геометричних характеристик тіл кочення підшипників. Отримана методологія і математичний апарат придатні для застосування бета-розподілу придатні для вирішення задачі апроксимації емпіричних даних будь-якого генезису
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2218
Appears in Collections:Кафедра прикладної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VambolSO_MishchenkoIV_KondratenkoOM_BurmenkoOA_MMTT-#18(1127)_2015.pdf491,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.