Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2413
Title: Врахування зміни напору при визначенні впливу нормативної точності виготовлення пожежного ствола на висоту підйому струменя води при забезпеченні техногенно-екологічної безпеки.
Authors: Кондратенко О. М., Міщенко І. В., Чернобай Г. О.
Keywords: Техногенно-екологічна безпека, пожежна безпека, ручний пожежний ствол, траєкторія струменя, дальність польоту, похибки вимірювань, напір.
Issue Date: 2017
Abstract: У цьому дослідженні враховано зміну п’єзометричного напору на вході у ручний пожежний ствол у методи- ці оцінки впливу нормативної точності виготовлення діаметра його вихідного отвору на геометричні характе- ристики траєкторії струменя води, а саме висоти його підйому. Використано основні положення наукових дис- циплін «Технічна механіка рідини і газу», «Метрологія і стандартизація» та «Техногенно-екологічна безпека». Розроблено відповідну методику та здійснено розрахункову оцінку таких аспектів, у чому і полягає наукова но- визна проведеного дослідження. Результати дослідження, проілюстровані у табличному, графічному та форму- льному виді, можна використовувати для прогнозування геометричних характеристик траєкторії струменя води з ручного пожежного ствола, у чому і полягає практична цінність проведеного дослідження. Ключові слова: техногенно-екологічна безпека, пожежна безпека, ручний пожежний ствол, траєкторія струменя, дальність польоту, похибки вимірювань, напір.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2413
Appears in Collections:Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KondratenkoO.-Vol-2-2017-27-34.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.