Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3231
Title: Теорія розвитку й припинення горіння. Практикум. Частина IІ
Authors: Трегубов, Д.Г.
Тарахно, О.В.
Жерноклев, Константин Владиславович
Шепелева, А.И.
Коврегин, В.В.
Keywords: алгоритм
типові задачі
Теорія розвитку та припинення горіння
розвиток пожежі
рішення
приклад
практикум
параметри
небезпека речовин і матеріалів
пожежогасіння та вогнезахист
динаміка факторів пожежі
можливість виникнення горіння
Issue Date: 2010
Publisher: НУЦЗУ
Citation: учебное пособие
Abstract: У виданні стисло викладені основні положення курсу «Теорія розвитку та припинення горіння» відповідно до навчальної програми для пожежно-технічних освітніх установ. Надано методичні поради, алгоритми й приклади рішення типових завдань. Наведено умови завдань для практичних і контрольних робіт, питання для самоконтролю й довідковий матеріал. У другій частині практикуму розглянуто методики розрахунку параметрів небезпеки речовин і матеріалів, розвитку пожеж різних класів, прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з вибухом парогазових хмар, а також розрахунок параметрів пожежогасіння вогнегасники речовинами.
Description: В издании кратко изложены основные положения курса «Теория развития и прекращения горения" по учебной программы для пожарно-технических образовательных учреждений. Даны методические советы, алгоритмы и примеры решения типовых задач. Приведены условия задач для практических и контрольных работ, вопросы для самоконтроля и справочный материал. Во второй части практикума рассмотрены методики расчета параметров опасности веществ и материалов, развития пожаров различных классов, прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций, связанных со взрывом парогазовых облаков, а также расчет параметров пожаротушения огнетушащими веществами.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3231
Appears in Collections:Кафедра спеціальної хімії та хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tarahno2010praktikum2.pdfТРПГ 24,55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.