Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3494
Title: Система відбору проб відпрацьованих газів дизеля моторного випробувального стенду як об´єкт метрологічних досліджень
Authors: Строков, Олександр Петрович
Міщенко, Ігор Вікторович
Кондратенко, Олександр Миколайович
Бурменко, О.А.
Issue Date: Apr-2015
Publisher: Вінницький національний технічний університет
Citation: Строков О.П. Система відбору проб відпрацьованих газів дизеля моторного випробувального стенду як об´єкт метрологічних досліджень [Електронний ресурс] / О.П. Строков, І.В. Міщенко, О.М. Кондратенко, О.А. Бурменко // Матеріали III Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції "Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту" (14 – 16 квітня 2015 р.). – Вінниця: ВНТУ, 2015. – С. 24 – 28. Режим доступу: http://atmconf.vntu.edu.ua/materyaly.html. http://atmconf.vntu.edu.ua/materialy2015.pdf
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3494
Appears in Collections:Кафедра прикладної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
StrokovOP_MishchenkoIV_KondratenkoOM_BurmenkoOA_Konf-VNTU_2015.pdf1,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.