Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4373
Title: ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПНЕВМАТИЧНИХ ПРУЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДРУГОЇ СТУПЕНІ РЕСОРНОГО ПІДВІШУВАННЯ ВІЗКА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ
Other Titles: Определение параметров пневматических упругих элементов второй ступени рессорного подвешивания тележки для транспортировки взрывоопасных грузов
Defining the parameters of air springs of the second stage suspension spring of trolleys for transporting explosive cargo
Authors: Калиновський, Андрій Якович
Ларін, Олександр Миколайович
Ціолковський, Віталій Ігорович
Чернобай, Геннадій Олександрович
Keywords: система ресорного підвішування
пневматичний пружній елемент
коректор жорсткості
Issue Date: 2014
Publisher: Національний університет цивільного захисту України
Citation: Визначення параметрів пневматичних пруж-них елементів другої ступені ресорного під-вішування візка для транспортування небе-зпечних вантажів / Ка-линовський А.Я., Ларін О.М., Ціолковський В.І., Ченобай Г.О. // Проблеми надзвичай-них ситуацій: збірник наукових праць. – Хар-ків: НУЦЗУ, 2014. - № 20. – С. 76-81
Abstract: Розглядається питання визначення конструктивних параметрів ресорного підвішування візка підвищеної якості для транспортування небезпечних вантажів з пневматичними пружними елементами в другій ступені. При застосуванні відповідно до умов навантаження в запропонованій конструкції візка для транспортування небезпечних вантажів чотирьох пневматичних пружних елементів, які розміщено в опорних точках вантажної платформи і складаються із гумово-кордних оболонок та додаткових резервуарів, відповідна якість підвішування забезпечується як пружними характеристиками самих пневматичних елементів, так і двома коректорами жорсткості.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4373
ISSN: 2524-0226
Appears in Collections:Інженерної та аварійно-рятувальної техніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kalinovskij.pdf301,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.