Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4948
Title: СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Authors: Харламова, Юлія Євгенівна
Keywords: стратегія, стратегічні засади державного управління, підготовка фахівців служби цивільного захисту, цивільний захист, державне управління у сфері цивільного захисту
Issue Date: 2017
Publisher: Національний університет цивільного захисту України
Citation: Вісник Національ-ного університету цивільного захисту України
Abstract: Формування багатоукладної системи освіти і розвиток ринку освітніх послуг мали істотний вплив на умови діяльності навчальних закладів України. Зовнішнє середовище функціонування навчальних закладів стало якісно іншим. У навчальних закладах виникла необхідність адаптації до нових економічних умов, зокрема до умов конкуренції. За таких обставин управління навчальним закладом має бути більш пристосованим до «ринкової саморегуляції». Сьогодення ставить вимоги, що висуваються суспільством до навчальних закладів та, насамперед, до університетів, які пов’язані не тільки з тим, що вони повинні бути більш динамічними і рухливими, а й з тим, що від них очікують більшої відкритості та доступності. Навчальним закладам необхідно більш точно і активно позиціонувати свій внесок в інноваційний процес та соціальний розвиток сучасного суспільства. Тому є необхідність у стратегічному підході до управління сучасними навчальними закладами, у тому числі і навчальних закладів та науково-дослідних установ ДСНС України.
Description: Стратегічне управління являє собою програмний спосіб мислення та управління, що забезпечує узгодження цілей, можливостей організації та інтересів працівників. Існує три основні фази стратегічного управління: стратегічний аналіз, стратегічний вибір (або власне стратегічне планування) і реалізація стратегії. Під час проведення дослідження було виявлено, що процес стратегічного планування (див. рис. 1) значно відрізняється від процесу прийняття оперативних рішень. У першому необхідно вирішувати задачі, що пов’язані з вибором альтернативних рішень, це стосується вибору цілей самої організації, розподілу її ресурсів, вибору стратегічних задач. Пошук альтернативних рішень здебільшого обумовлений адаптивним характером стратегічного планування.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4948
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kharlamova.doc170,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.