Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/5244
Title: ОПТИМІЗАЦІЯ ПОКРИТТЯ ЗАДАННИХ ОБЛАСТЕЙ ГЕОМЕТРИЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ЗІ ЗМІННИМИ МЕТРИЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Authors: Соболь, Олександр Миколайович
Собина, Віталій Олександрович
Комяк, Валентина Михайлівна
Лісняк, Андрій Анатолійович
Keywords: оптимізаційне покриття
ω-поверхность
змінні метричні характеристики
ω-функція
Issue Date: Nov-2013
Publisher: Національний університет цивільного захисту України
Abstract: Робота присвячена розробці методу та способів оптимізаційного по-криття заданих областей у просторі 2 R геометричними об’єктами зі змінними метричними характеристиками. Розроблено підхід до побудо-ви класу ω-функцій для геометричних об’єктів зі змінними метричними характеристиками. Введено поняття та створено спосіб комп’ютерного моделювання ω-поверхонь. Розроблено загальну математичну модель, методи та способи оптимізаційного покриття заданих областей геомет-ричними об’єктами зі змінними метричними характеристиками. Наве-дено результати комп’ютерного моделювання оптимізаційного покрит-тя заданих областей геометричними об’єктами зі змінними метричними характеристиками.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/5244
Appears in Collections:Кафедра організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СОБИНА Монография ОРИГ.pdf8,23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.