Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/5315
Title: Управління природоохоронними територіями на засадах стратегічної екологічної оцінки
Authors: Варивода, Є.О.
Садковий, В.П.
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП "Бровін О.В."
Citation: Варивода Є.О. / Управління природоохоронними територіями на засадах стратегічної екологічної оцінки / Є.О. Варивода, В.П. Садковий.– Х.: ФОП Бровін О.В., 2017.– 102 с.
Abstract: Висвітлено актуальність реформування національної системи природно-заповідної справи у зв’язку з прагненням інтеграції до Всеєвропейської екологічної мережі. Досліджено передумови та особливості впровадження методології стратегічної екологічної оцінки (СЕО) до управління природоохоронними територіями. Розглянуто зміст підходів СЕО, які полягають в аналізі геоекологічних наслідків та розробці природоохоронних рекомендацій з урахуванням вивчення потенціалу природно-територіальних комплексів у їхній просторовій диференціації, характеристиці можливостей їх використання, відновлення і поліпшення, формуючи наукові засади для прийняття управлінських рішень. Висвітлено практичну апробацію певних методологічних підходів СЕО на ситуативному прикладі розбудови екологічної мережі в межах Зміївського, Балаклійського та Ізюмського адміністративних районів Харківської області. Монографія може бути рекомендована науковцям, працівникам органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища, аспірантам і слухачам магістерських програм за спеціальностями «Екологія», «Технології захисту навколишнього середо-вища» та «Державне управління».
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/5315
ISSN: 978-617-7555-14-7
Appears in Collections:Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Варивода, Садковий.pdf5,35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.