Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/603
Title: ЛЮТЕРАНСЬКА КОНФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ XVI ст. У САКСОНІЇ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ
Other Titles: THE LUTHERAN CONFESSIONALIZATION OF XVI CENTURY IN SAXONY: MAIN TRENDS OF MODERN HISTORIOGRAPHY
Authors: Каріков, Сергій Анатолійович
Keywords: історіографія
конфесіоналізація
Реформація
церква
влада
лютеранство
курфюршество Саксонське
Issue Date: 2017
Publisher: Інститут історії України НАН України
Citation: Міждисциплінарні гуманітарні студії. Сер. : Історичні науки = STUDIA HISTORIA : зб. наук. пр. Вип. 3. С. 99-109.
Abstract: Головною метою дослідження є визначення основних тенденцій сучасної історіо- графії лютеранської конфесіоналізації в Саксонії раннього Нового часу. Схарактери- зовано специфіку методології “соціальної історії” і “нової культурної історії”. За до- помогою історико-типологічного та історико-порівняльного методів визначено го- ловні наукові підходи до проблеми лютеранської конфесіоналізації. Основні результа- ти засвідчують наявність декількох ключових тем дослідження, зокрема, соціальної історії регіону, становлення територіальної євангелічної церковної організації, розвитку системи освіти, політичної діяльності правителів Саксонії. До перспектив подальших досліджень належить характеристика спільних та особливих рис конфе- сіоналізації в Саксонії. Практичне значення досягнутих результатів полягає у мож- ливості їх використання у викладанні загальних та спеціальних курсів із всесвітньої історії, історіографії, релігієзнавства, культурології.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/603
Appears in Collections:Кафедра соціальних і гуманітарних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mgumstud_2017_3_7.pdfОсновна стаття336,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.