Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6392
Title: УНІФІКОВАНА МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
Other Titles: UNIFIED METHODOLOGY OF COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECOLOGICAL HAZARD OF INDUSTRIAL OBJECTS AND EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGIES
УНИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
Authors: В. Є. Колесник, А. В. Павличенко
Ю. В. Бучавий
Keywords: промислове виробництво, екологічна небезпека, методика оцінки, природоохоронні технології
Issue Date: Jan-2018
Publisher: Національний університет цивільного захисту України
Citation: Technogenic and Ecological Safety
Series/Report no.: 3(1/2018);
Abstract: Розглянуто екологічні та техногенні наслідки багаторічного функціонування промислових підприємств. Проаналізовано методологічні підходи до комплексної оцінки рівня екологічної небезпеки промислового виробництва. Визначені критерії оцінки ефективності впровадження природоохоронних технологій на екологонебезпечних промислових підприємствах. Обґрунтована уніфікована методика кількісного і якісного оцінювання рівня екологічної небезпеки функціонування промислових підприємств, об’єктів та запроваджуваних технологій виробничого і екологічного спрямування. Методика базується на евристичному оцінюванні впливу техногенних чинників певних виробництв чи технологій за 4-бальною шкалою (0, 1, 2, 3) на окремі компоненти довкілля. Комплексна оцінка рівня екологічної небезпеки для довкілля проводиться за підсумковою 15-бальною шкалою, рівномірно поділеною на три якісних рівня
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6392
ISSN: 2522-1892
Appears in Collections:Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
64-69.pdf764,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.