Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6631
Title: ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ
Authors: Кравців, Світлана Ярославівна
Соболь, Олександр Миколайович
Keywords: пожежний ризик
сільська місцевість
ризик-орієнтований підхід
прийнятий ризик
модель управління
Issue Date: 2017
Publisher: НУЦЗУ, Харків
Citation: Вісник НУЦЗУ
Abstract: Робота присвячується дослідженню основних факторів, що впливають на рівень ризику для людини загинути від пожежі в одиницю часу на території України. За допомогою аналізу статистичних даних показано наявність проблем-них питань щодо забезпечення пожежної безпеки у сільській місцевості. Зазначе-на необхідність побудови моделі управління пожежним ризиком з метою мінімі-зації його рівня.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6631
ISSN: 2414-5858; 2414-5866
Appears in Collections:Вісник НУЦЗ України. Серія: Державне управління 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
49.pdfКравців_Соболь6,33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.