Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/7191
Title: Особливості життєстійкості та самовідношення у осіб з різним рівнем прояву асертивної поведінки
Authors: Селюкова, Тетяна Василівна
Іванова, Юлія Михайлівна
Keywords: асертивність
самовідношення
життєстійкість
Issue Date: 13-Apr-2018
Publisher: ХНУВС
Abstract: Розглядаються особливості самовідношення та життєстійкості у осіб з різним рівнем прояву асертивності. Розкривається суть поглядів зарубіжних та вітчизняних психологів на ці феномени. Підкреслюється необхідність прийняття до уваги важливості формування позитивно го самовідношення, життєстійкості та впровадження патернів асертивної поведінки.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/7191
Appears in Collections:Кафедра психології діяльності в особливих умовах

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Особливості життєстійкості та самовідношення у осіб з різним рівнем прояву асертивної поведінки.pdfСелюкова Т.В., Іванова Ю.М. Особливості життєстійкості та самовідношення у осіб з різним рівнем прояву асертивної поведінки // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю підготовки психологів у Харківському національному університеті внутрішніх справ: «Бочаровські читання» (м. Харків, 13 квітня 2018 р.). Харків: ХНУВС, 2018. С. 135-139.116,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.