Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/7421
Title: ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ ВОДОПОВІТРЯНИХ ЕЖЕКТОРІВ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ПИЛОУТВОРЕННЯ ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ ГІРНИЧОЇ МАСИ НА КАР’ЄРАХ
Other Titles: STUDY OF FEATURES OF AIR-AND-WATER EJECTORS USE FOR REDUCING DUST FORMATION DURING TRANSPORTATION OF MINED ROCK IN QUARRIES
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ВОДОВОЗДУШНЫХ ЭЖЕКТОРОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПЫЛЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГОРНОЙ МАССЫ НА КАРЬЕРАХ
Authors: В. Є. Колесник, А. В. Павличенко
О. О. Борисовська, М. О. Бояркин
Keywords: кар'єр
екологічна безпека
пригнічення пилу
водоповітряний ежектор
Issue Date: Oct-2018
Publisher: National University of Civil Defence of Ukraine
Citation: Technogenic and Ecological Safety
Series/Report no.: 4(2/2018);105-111
Abstract: Проаналізовано джерела пилоутворення на кар’єрах та визначено ефективність способів пилопригнічення на гірничих підприємствах. Досліджено стан вирішення проблеми зниження пилових викидів на гірничому устаткуванні в кар’єрах з переробки рудних й нерудних матеріалів. Встановлено, що у вузлах стиковки устаткування утворюється дрібнодисперсний пил, який слабо взаємодіє з достатньо крупними краплями типових гідро-зрошувачів. Ступінь захоплення пилових частинок краплями води визначена шляхом спільного рішення рівняння нерозривності потоку і рівняння руху частинки в системі координат, пов'язаній з обтічної краплею. Обґрунтовано метод та засіб зниження пилових викидів в атмосферу, що надходять з вузлів гірничого устаткування переробних комплексів гірничої маси в кар’єрах. Метод базується на застосуванні водоповітряного ежектора – гідро-зрошувача з високоефективним використанням розпиленої води. Режим роботи водоповітряного ежектора обирали залежно від характерних концентрацій і розмірів частинок пилу, що впливають на потрібну далекобійність факелу розпилу та витрати води. При тиску 0,2 МПа, дальність польоту крапель складає 1,5…2,5 м, а витрата води становить 0,8…1,6 дм3/хв. На широких конвеєрах та крупних перевантажувальних вузлах гірничого устаткування доцільно паралельно розміщувати два водоповітряних ежектора. Ефективність пригнічення пилу в зоні дії факела водоповітряного ежектора складає близько 95…98 %. Зниження загального викиду пилу в атмосферу з відкритого стикового вузла бункера з конвеєром очікується на рівні 75…85 %. Наведено результати лабораторних досліджень основних параметрів експериментального зразка водоповітряного ежектора та комбінованої гідро-форсунки, що пропонується для використання в повітряно-охоронній діяльності гірничих підприємства. Застосування водоповітряних ежекторів дозволить зменшити викиди пилу в атмосферу та його поширення за межі санітарно-захисної зони кар’єру.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/7421
ISSN: (Print) 2522-1892; (Online) 2522-1930
Appears in Collections:Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
105-111-V. Kolesnyk.pdf805,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.