Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/7464
Title: EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM WITH A GAS-DETONATION CHARGE FOR FLUID ACCELERATION
Authors: Korytchenko, K.
Sakun, O.
Dubinin, D.
Khilko, Y.
Slepuzhnikov, E.
Nikorchuk, A.
Tsebriuk, I.
Слепужніков Є.Д.
Keywords: імпульсна установка пожежо- гасіння, вогнегасна речовина, газодетонаційний заряд, далекобійність, дисперсність розпилення
Issue Date: 2018
Publisher: НПП ЧП «Технологический Центр»
Citation: Східно-Європейський журнал передових технологій
Series/Report no.: 3/5(93);
Abstract: Для покращення параметрів імпульсних установок пожежогасіння щодо далекобійності та масогабаритних показників запропоновано заміну пневматичного метального заряду на газодетонаційний заряд. Заряд сформовано на основі суміші пропану-бутану технічного з кис- нем, а детонаційне згорання суміші забезпечено шляхом застосування електророзрядної системи ініціювання детонації. Експериментально підтверджено, що засто- сування газодетонаційного метального заряду замість пневматичного заряду в імпульсних установках пожежогасіння дозволяє покращити їх параметри. Зростання далекобійності водяним струменем, яке досягнуте в розробленій установці, зменшує вплив теплового випромінювання на рятувальника, чим забезпечується доцільність застосування таких установок для гасіння масш- табних пожеж. Зниження тиску газу у балонах установки за рахунок переходу з енергії стиснення на енергію хімічного згорання забезпечує зменшення маси устаткування та збільшення кількості пострілів вогнегасною речовиною за однаковими розмірами аналогічних установок з пневматичним зарядом. Зокрема, в експериментальній установці з газодетонаційним зарядом ефективна дале- кобійність водяного струменю, в залежності від початкового тиску заряду в межах 0,1÷0,3 МПа, склала в діапазоні від 8 до 19 метрів для маси вогнегасної речовини 1 кг та в діапазоні від 5 до 14 метрів для маси вогнегасної речовини 2 кг. Визначені параметри електророзрядної сис- теми, за яких забезпечується ініціювання детонації з мінімальними витратами електричної енергії. Зокрема, у разі застосування спеціальної свічки запалювання двома синхронізованими іскровими розрядами, при повній енергії розряду 15 Дж з застосуванням конденсатору ємністю 1,75 мкФ та індуктивності розрядного кола 400 нГн, детонація виникає у трубі діаметром 73 мм в умовах проведених досліджень на відстані не більше, ніж 180 мм. Отримані результати можуть бути використані під час проектування установок з газодетонаційним зарядом.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/7464
ISSN: 1729-4061
Appears in Collections:Кафедра спеціальної хімії та хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Статья в ВЕжурналПТ.pdf735,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.