Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/7821
Title: Визначення індивідуального ризику при горінні резервуару з нафтопродуктом
Authors: Говаленков С.В.
Олейник О.С.
Keywords: Індивідуальний ризик, газоповітряна суміш, пожежа, резервуарний парк
Issue Date: Oct-2018
Publisher: Київ: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку: Матеріали 20 Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 9-10 жовт. 2018 р.−
Abstract: Проведено дослідження визначення індивідуального ри-зику при ліквідації пожеж в резервуарних парках. Визна-чаючим параметром, що має найбільший вплив на рівень ризику від розгерметизації резервуара є середня кількість джерел запалювання n, що можуть з'явитись в зоні ємності. Чим повільніше буде йти процес виникнення газоповітряної суміші в резервуарі, тим меншим буде рівень індивідуального ризику, причому ця залежність має зворотньо-пропорційний характер і майже лінійна. Запропоновано коефіцієнт надійності, який дозволяє от-римати імовірнісну оцінку для температури сусіднього резервуару з заданим рівнем значущості, що є важливим чинником забезпечення безпеки життєдіяльності людей, яки можуть опинитися в зоні надзвичайної ситуації.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/7821
Appears in Collections:Кафедра фізико-математичних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ГСВ 18.11.docx15,93 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.