Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/8081
Title: Концептуальні підходи до створення інформаційно-аналітичної експертної системи для оцінки впливу АЕС на довкілля
Authors: Попов, О.О.
Яцишин, А.В.
Ковач, В.О.
Артемчук, В.О.
Тарадуда, Дмитро Віталійович
Собина, Віталій Олександрович
Соколов, Дмитро Львович
Демент, Максим Олександрович
Яцишин, Т.М.
Keywords: атомна електростанція
комплексний екологічний моніторинг
інформаційна експертна система
концептуальні підходи
Issue Date: Oct-2018
Publisher: ДП "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки"
Citation: Ядерна та радіаційна безпека. – Науковий журнал
Series/Report no.: 3 (79);
Abstract: Проаналізовано рівень інформаційного забезпечення системи комплексного екологічного моніторингу навколишнього природно- го середовища в зонах спостереження АЕС України. Встановлено, що для вирішення завдань моніторингу функціонують різні підсистеми, які є роз’єднаними, різнорідними, апаратно-програмно несумісними, орієнтованими на спостереження та оцінку стану окремих компонентів навколишнього середовища й природних ресурсів. Такий стан не відповідає сучасним загальноєвропейським вимогам та стандартам щодо інформаційних систем моніторингу довкілля в зонах впливу тех- ногенних об’єктів. Показано, що усунення цієї проблеми можливе роз- робленням інформаційно-аналітичної експертної системи для оцінки екологічного впливу АЕС на навколишнє природне середовище (ЕкоІЕС). Описано основні завдання, які стоятимуть перед ЕкоІЕС, та її специфічні функції під час аварійних ситуацій або аварійно-тренувальних навчань. Основними вимогами, що висуваються до системи, є системність, відкритість, стандартизація та адаптація. Спеціальними вимогами є повнота та ієрархічність інформації, комплексна інтеграція та раціональне застосування, семантична єдність, переносимість елементів системи, комплексна безпека. Розроблено три варіанти концептуальних підходів до створення ЕкоІЕС, кожен з яких характеризується своєю структу- рою, рівнем апаратно-програмного забезпечення та організацією обміну інформацією. Обґрунтовано варіант, що найбільше відповідає європейським вимогам і дає змогу повною мірою вирішувати завдання радіаційної та екологічної безпеки та цивільного захисту населення, територій та довкілля в зонах спостереження АЕС України. Розроблено принципову схему структурної організації та взаємозв’язків між ЕкоІЕС та іншими суб’єктами моніторингу довкілля, що входять до складу дер- жавної системи моніторингу довкілля.
Description: На сьогоднішній день система моніторингу нераді- аційних та радіаційних параметрів компонентів навко- лишнього природного середовища на всіх АЕС України потребує суттєвої модернізації в бік підвищення рівня ін- форматизації відповідно до загальноєвропейських вимог та стандартів. Вирішенню даної проблеми сприятимуть розробка та впровадження сучасної інформаційно-аналі- тичної експертної системи для оцінки екологічного впливу АЕС на навколишнє природне середовище — ЕкоІЕС. Серед розглянутих трьох варіантів концептуальних підходів до створення ЕкоІЕС кожен характеризується своєю структурою, рівнем апаратно-програмного забезпе- чення та організацією обміну інформацією. Обґрунтовано, що третій варіант найбільше відповідає європейським ви- могам і дає змогу ефективно реалізовувати актуальні за- вдання радіаційної та екологічної безпеки і цивільного захисту в зонах потенційного впливу АЕС України. Тому подальша практична реалізація інформаційно-аналітич- ної системи здійснюватиметься згідно з цим варіантом концепції. Впровадження ЕкоІЕС в практику роботи АЕС стане одним з необхідних компонентів успішного та безпечного розвитку атомної енергетики в цілому.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/8081
ISSN: 2073-6231
Appears in Collections:Кафедра організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робітItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.