Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9634
Title: АНАЛІЗ ФІТОТОКСИЧНОГО ЕФЕКТУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ БІОІНДИКАЦІЇ
Authors: Петрук, Р. В.
Кравець, Н. М.
Трач, І. А.
Кватернюк, С. М.
Варакса, В. В.
Keywords: екологічна безпека
фітотоксичність
біоіндикація
пестициди
фітопланктон
біотестування
ксенобіотики
отрутохімікати
Issue Date: 29-Nov-2019
Publisher: National University of Civil Defence of Ukraine
Citation: Technogenic and Ecological Safety
Series/Report no.: 6(2/2019), 42–48;
Abstract: Біоіндикація – оперативний моніторинг навколишнього середовища на основі спостережень за станом і поведінкою біологічних об'єктів (рослин, тварин та ін.). Оперативну інформацію про фітотоксичність забрудненої води можна отримати, використовуючи тест-об’єкти (насіння і проростки рослин) і різноманітні тест-показники (динаміка проростання насіння, відсоток схожості, довжина головного і бічних коренів, висота пагона тощо). Проведення експериментів з впливу різних техногенних субстратів на рослинні об’єкти в контрольованих умовах дозволяє вирішувати багато завдань: встановити причини різної стійкості рослин і тенденції пристосування до токсикантів, виявити вплив конкретного фактору середовища, виключити дію інших чинників, з’ясувати летальну дозу полютанта. В роботі здійснено аналіз фітотоксичного ефекту пестицидних препаратів з використанням методики О.А. Берестецького. Метод ґрунтується на пророщуванні насіння модельних видів рослин на різних субстратах. Для аналізу було обрано насіння редису посівного. В якості полютантів використовувались три найбільш застосовуваних у сільськогосподарському виробництві види засобів для боротьби з шкідниками, а саме: гербіцид Раундап (Монсанто), фунгіцид Ридоміл (Сингента), інсектицид Децис (CropScience). Головним критерієм вибору вказаних засобів є: широке використання населенням для обробітку власних сільськогосподарських угідь і доступність вартості для пересічного українця, тобто чимале значення відіграла як цінова політика, так і ефективність застосування відповідних препаратів. Здійснивши дані дослідження, нами встановлено пряму залежність між пригніченням морфометричних показників досліджуваних рослин (редис посівний) і внесеним отрутохімікатом. При цьому чим більший фітотоксичний ефект досліджуваного зразка, тим менша довжина пророслого коріння та більший рівень пригніченості розвитку рослини.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9634
ISSN: (Print) 2522-1892; (Online) 2522-1930
Appears in Collections:Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42-48-Petruk_Kravets_Trach_Quaterniuk_Varaksa.pdf760,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.