Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9980
Title: Determining the source data to form a control algorithm for hydrogen generators
Authors: Абрамов, Юрій Олексійович
Басманов, Олексій Євгенович
Кривцова, Валентина Іванівна
Михайлюк, Андрій Олександрович
Михайлюк, Олександра Петрівна
Keywords: генератор водню
вихідні дані
частотні характеристики
тест-задача
похибка апроксимації
Issue Date: Nov-2019
Publisher: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
Series/Report no.: Information and controlling system;5/9 (101)
Abstract: При формуванні алгоритму контролю технічного стану генераторів водню в якості вихідних даних використовуються їх амплітудно-частотні та фазово-частотні характеристики. При використанні класичного методу визначення таких характеристик мають місце декілька недоліків. Одним із суттєвих недоліків є великий час, який необхідний для формування масиву вихідних даних. Для скорочення цього часу визначення частотних характеристик генератора водню здійснюється за результатами вимірювань його перехідної функції в дискретні моменти часу. В ці моменти часу перехідна функція апроксимується функціями Хевісайда. Такий підхід дозволяє скоротити час визначення частотних характеристик генератора водню на 1–2 порядки. Використання теореми Котельнікова–Найквиста–Шеннона для визначення цих дискретних моментів часу пов’язано із невизначеністю стосовно максимальної частоти спектру тест-сигналу. Для зняття цієї невизначеності вибір дискретних моментів часу для виміру перехідної функції генератора водню здійснюється за умови допустимої похибки її апроксимації. Похибка апроксимації визначається за результатом розв’язання тест-задачі, в якій в якості еталону частотних характеристик використовуються модельні характеристики. Показано, що при інтервалі дискретності (0,252,5) мс величина такої похибки не перевищує 1,7 %. Враховано інерційні властивості пристрою для формування тест-впливу. Показано, що доцільність використання такої процедури має місце, якщо еквівалентна постійна часу такого пристрою перевищує величини постійних часу генератора водню. Інерційні властивості враховані шляхом введення додаткового множника, який містить еквівалентну постійну часу пристрою, в аналітичних виразах для частотних характеристик генератора водню
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9980
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abramov Basmanov Krivtsova Mikhayluk.pdf338,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.