Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10612
Title: REVEALING NEW PATTERNS IN RESOURCE-SAVING PROCESSING OF CHROMIUM-CONTAINING ORE RAW MATERIALS BY SOLIDPHASE REDUCTION
Authors: Borysov, V.
Hevko, I.
Torubara, O.
Borysova, S.
Milko, D.
Zhuravel, D.
Tsymbal, B.
Bratishko, V.
Samoichuk, K.
Postol, Y.
Keywords: хромвмiсна оксидна рудна сировина, фазовий аналiз, вуглецевотермiя, карбiд, легування, вiдновлення
Issue Date: 2020
Publisher: ПП «Технологічний Центр»
Citation: http://journals.uran.ua/eejet/issue/archive
Series/Report no.: 1/12 (103);
Abstract: Дослiджено фiзико-хiмiчнi властивостi продуктiв вуглецевотермiчного вiдновлення оксидної хромвмiсної рудної сировини. Це необхiдно для визначення параметрiв, що знижують втрати Cr при переробцi рудних матерiалiв i використаннi металiзованих хромвмiсних легуючих добавок у сталеплавильному виробництвi. Визначено, що пiдвищення температури обробки з 1250 K до 1450 K призвело до збiльшення прояву Cr23C6 та (Cr, Fe)7C3. При цьому дифракцiйнi максимуми Cr2O3 вiдповiдали тенденцiї послаблення та пiсля обробки при 1450 K мали залишковий характер. Cr3C2 на дифрактограмах провялявся лише пiсля обробки при 1250 K. Фаза металевого Cr прослiдковувалась в зразках пiсля обробки при 1350 K та 1450 K з пiдсиленням iнтенсивностi прояву при збiльшеннi температури нагрiвання. Визначено, що мiкроструктура продуктiв вiдновлення неоднорiдна з присутнiстю часток рiзного розмiру та хiмiчного складу. З пiдвищенням температури вiдновлення з 1250 K до 1350 K та 1450 K i розвитком вiдновних процесiв мало мiсце спiкання часток з утворенням губчастої мiкроструктури. Виявлено дiлянки, що характеризували включення i фази iз вмiстом Cr до 65,10 % мас., Fe – до 16,13 % мас. Також виявлено окремi локальнi дiлянки з частками з вiдносно високим вмiстом рудних домiшок та вуглецю. З отриманих результатiв дослiдження витiкає, що найбiльш прийнятною температурою для вiдновлення є 1450 K. В цьому випадку забезпечується вiдновлення з переважанням у фазовому складi Cr металевого та карбiдiв (Fe, Cr)7C3 i Cr23C6 вiдносно оксидної складової Cr2O3. При цьому менший залишковий вмiст вуглецю обумовлений бiльш високою ефективнiстю дiї вiдновника порiвняно з iншими температурними режимами. Завдяки губчастiй мiкроструктурi стає можливим бiльш швидке розчинення, порiвняно iз стандартними феросплавами, при цьому реалiзується скорочення часу виплавки
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10612
ISSN: 1729-3774
Appears in Collections:Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Цимбал Б.М. скопус 2020.pdf763,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.