Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1319
Title: Психологічна корекція професійних страхів у працівників рятувальних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій
Authors: Косолапов, Олексій Миколайович
Keywords: страх, професійний страх, психокорекція, працівники рятувальних підрозділів, типи реагування на страх.
Issue Date: Nov-2015
Publisher: Національний університет цивільного захисту України
Abstract: Косолапов О.М. Психологічна корекція професійних страхів у працівників рятувальних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – «Психологія діяльності в особливих умовах». Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2015. У дисертації подано теоретичне узагальнення та емпіричне дослідження наукової проблеми, що полягає в розкритті особливостей професійних страхів у працівників рятувальних підрозділів ДСНС України і можливості їх психокорекції. Професійні страхи у працівників рятувальних підрозділів ДСНС України – цілісний системний комплекс взаємозалежних реакцій і переживань, який утворюється в процесі діяльності, змінює особистість фахівця і призводить до дезінтеграції його особистісного і професійного розвитку. Професійні страхи є невід’ємною складовою загальнолюдських страхів. Об'єктивними й суб'єктивними факторами, що детермінують професійні страхи працівників рятувальних підрозділів ДСНС України, є соціально-економічна ситуація, професійне середовище, загальний характер професійної діяльності, зміни в особистісній сфері. Виділено 5 груп страхів, які притаманні рятувальникам: страх смерті та втрати здоров’я; страхи, пов’язані із внутрішніми особливостями професійної діяльності; страхи, пов’язані із зовнішніми особливостями професійної діяльності; страхи, пов’язані зі змінами в особистісно-соціальній сфері, природні страхи. Визначено, що практичне значення мають не кількісні та якісні характеристики страхів, а безпосередні реакції особистості на останні (стенічні або астенічні). Встановлено, що загальна картина реакцій на пережиті страхи являє собою комплексну реакцію, тобто кожен фахівець, незалежно від рівня прояву страхів, у процесі професійної діяльності схильний одночасно до стенічних і астенічних реакцій на страх. Спроби усунення страху як такого (його попередження, ослаблення страху і післядії) є методологічно невиправданими, оскільки буде усуватися його своєрідна бар'єрна функція, що сигналізує про можливу небезпеку. Програма психокорекції негативних (астенічних) реакцій на страхи у працівників ДСНС України базується на формуванні психологічної захищеності особистості як здатності людини успішно справлятися з різними стресовими ситуаціями, використовуючи для цього зовнішні і внутрішні ресурси.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1319
Appears in Collections:Без названияItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.