Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14172
Title: Дослідження небезпеки продуктів розкладання в місцях депонування твердих побутових відходів.
Authors: Рашкевич Н. В., Цитлішвілі К.О.
Keywords: тверді побутові відходи, звалищний газ, фільтрат, забруднення
Issue Date: Jul-2018
Publisher: Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського
Citation: Рашкевич Н. В., Цитлішвілі К.О. Дослідження небезпеки продуктів розкладання в місцях депонування твердих побутових відходів. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск №3. 2018 (110). С. 97-102. DOI: 10.30929/1995-0519.2018.3.97-102.
Series/Report no.: ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА;3
Abstract: Наведено результати дослідження проб атмосферного повітря в зоні впливу типового санкціонованого місця депонування твердих побутових відходів та основних показників хімічного складу фільтраційних вод з дренаж-ної канави відведення фільтрату. Отримано підтвердження, що емісія звалищного газу і фільтрату є джерелами техногенно-екологічної небезпеки для навколишнього природного середовища, становлять загрозу для здоров’я населення. На границі санітарно-захисної зони не виявлено перевищень гранично допустимих концентрацій досліджуваних речовин. Фільтрат представляє собою висококонцентрований багатокомпонентний за хімічним складом токсичний розчин. На підставі проведеного дослідження дані представляють практичний інтерес для розробки та впровадження технологій знешкодження небезпечних речовин, що утворюються та переносяться з території звалища. Наголошено на необхідності надійної ідентифікації та постійного контролю небезпек з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14172
ISSN: 1995–0519
Appears in Collections:Без названия

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rashkevich_Tsytlishvili.pdfДОСЛІДЖЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ ПРОДУКТІВ РОЗКЛАДАННЯ В МІСЦЯХ ДЕПОНУВАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ477,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.